Hem > Piratpartiet > Tre problem med Falkvinges ovanliga begäran

Tre problem med Falkvinges ovanliga begäran

Piratpartiet har under de senaste två dagarna diskuterat det nyhetsbrev Rick Falkvinge, partiets ordförande, skickade ut den 29 december samt publicerade på sin blogg. I brevet konstaterar Falkvinge att han under sin tid som partiledare inte haft möjlighet att kombinera sitt engagemang med ett heltidsjobb och att han därför dragit på sig betydande skulder – utan möjligheter att få vidare kredit.

Falkvinge påpekar därefter att han inte kan fortsätta som partiledare på heltid utan andra former av finansiering. Därför ber han partiets medlemmar att donera en hundralapp, eller annat valfritt belopp, per månad till hans privata bankkonto för att täcka löpande utgifter. Dessa utgifter uppgår enligt honom till 20 000 kronor efter skatt.

Anledningen till att dessa gåvor ska gå direkt till hans bankkonto och inte genom partiet är att man på så sätt, enligt Falkvinge, undviker arbetsgivaravgifter och skatt. En annan anledning är att de pengar partiet får in genom donationskampanjen ”Guldpirat” inte ger tillräckligt med inkomster för att heltidsanställa honom.

Jag vill först notera att jag uppskattar Falkvinges arbete för partiet och det stora engagemang han lagt ner i piratrörelsen. Jag har inga invändningar mot hans ordförandeskap eller att han måste ges finansiella möjligheter att arbeta med sitt uppdrag på heltid. Inte heller har jag några kommentarer på summan 20 000 kronor som sådan; tvärt om tycker jag den snarare bör höjas när vi får partibidrag till att anställa och arvodera våra aktiva.

Min kritik rör sig istället kring tre andra problem:

 1. För det första finns det stora problem med själva processen kring händelsen. Någon verklig intern debatt fördes inte och något styrelsebeslut togs inte i frågan. Självklart är Falkvinge i sin fulla rätt att be om privata donationer eller gåvor, men i detta fall – när han använde partiets interna mailsystem och uttryckligen sade att pengarna skulle användas till att finansiera sin roll i partiet – så bör som ett mimimum både styrelsen och revisorn konsulteras; och i PPs anda också medlemmarna ges möjlighet att föra en diskussion om frågan på det gemensamma forumet.

  Att det inte skulle finnas tid att diskutera frågan duger inte som ursäkt; han har länge vetat om sin finansiella situation och skulle knappast bli vräkt om hyran drar ut några dagar på tiden. Detta problem med bristande formella processer är ett av de allvarliga strukturella problem jag anser Piratpartiet lider av. Jag kommer få anledning att återkomma i denna fråga i ett framtida blogginlägg.
 2. Det andra problemet rör själva upplägget. Det är nämligen, som både Skatteverket och Piratpartiets revisor påpekat, inte självklart att de gåvor som ges till Falkvinge kommer bli befriade från skatt. En förutsättning för detta är nämligen att gåvan inte ska kräva någon motprestation – något som knappast är fallet eftersom medlemmarna donerar för att finansiera hans roll i partiet. Pengarna skulle också kunna ses som kampanjdonationer – vilka inte räknas som gåvor och därmed inte heller är skattebefriade. Skatteverkets slutgiltiga dom i frågan lär dröja, men projektet kan mycket väl slå ut i motsats till Falkvinges förväntningar.

  Upplägget med att Falkvinge får in pengarna direkt på sitt bankkonto får också andra konsekvenser. För det första skapar det en allt tydligare maktkoncentration till en redan stark ledarposition. Falkvinge blir inte längre beroende av Piratpartiets organisation eller våra redan marginaliserade årsmöten utan får istället en helt egen inkomstbas utanför partiet. Dessutom riskerar donationerna dra ner på partiets inkomster i och med att de som donerar till hans lön inte blir guldpirater. Slutligen finns det problem kring hur detta system skulle administreras i händelse av hans eventuella avgång, bortgång eller bortröstning i framtiden. Detta kan leda till problem för utvecklingen av en starkare och mer demokratisk och formellt uppbyggd organisation.
 3. Det tredje problemet rör de moraliska aspekterna av hans begäran. För det första erkänner han att pengarna ska gå till att finansiera sitt uppehälle – och därmed fungera som en indirekt arvodering av en förtroendevald. Gåvosystemet blir, till skillnad från om partiet anställt honom, ett verktyg för att undvika sociala avgifter och skatt. Oavsett om detta förfarande är skattetekniskt korrekt så är det, enligt mig, högst tvivelaktigt utifrån en moralisk synvinkel. Det är viktigt att vi som alla andra partier och organisationer tar vårt ansvar när det gäller att betala skatter och avgifter, särskilt när vi redan idag brottas med en ”gratis är gott”-stämpel och andra PR-problem.

  Det faktum att Falkvinge i slutet av sitt brev skriver att hans begäran är ett ”stort fett långfinger åt etablissemanget” är oroande. Jag vet inte när korrekta skattinbetalningar blev något som borde undvikas, ej heller när etablissemanget omfattade hela den svenska statsapparaten och var något som skulle bekämpas. Jag gick inte med i Piratpartiet för att driva nyliberal eller vänsteranarkistisk sprayburksretorik, utan för att arbeta för ett smartare och bättre informationssamhället. Oavsett mitt förakt för flera riksdagspartier och deras företrädare så betackar jag mig för sådan missnöjespopulism.

För en diskussion om frågan kan jag rekommendera forumet. Bland annat finns där ett konstruktivt förslag på hur man kan lösa problemet.

Kategorier:Piratpartiet
 1. HR
  december 31, 2008 kl. 21:17

  ”Power. Unlimited Power.”
  – Darth Sidious

 2. december 31, 2008 kl. 22:06

  Håller fullständigt med simon! Bra inlägg. :)

  Skönt å ha dig som förbundsstyrelseledamot i Ung Pirat.

  Gott nytt år!

 3. teirdez
  december 31, 2008 kl. 23:40

  Jag håller med Stefan. En mycket välskriven analys!

 4. januari 1, 2009 kl. 00:54

  Piratpartiet behöver en samlande, enande kraft, och en driven personlighet som Rick Falkvinge, ifall vi skall få stopp på FRA-IPRED-tåget.

  Får vi inte stopp på FRA-IPRED-tåget på detta sätt, så kommer mänskligheten få betala detta tio gånger om. Som vid andra tillfällen i mänsklighetens inte så fredliga historia. En sådan framtid är inget jag ser fram emot och vill göra mitt bästa för att den inte skall bli verklighet.

  Enskilda individers engagemang och insatser har tidigare ändrat på historien, och därmed stoppat diverse dumheter. Så inget är omöjligt ifall viljan finns.

  Kolla in denna inspirerande video med Barack Obama: ”Yes We Can”

  Ingen människa är perfekt, och det är inte du och jag, och Falkvinge heller, så det är därför ”Falkvinges ovanliga begäran” har diskuterats flitigt i forumet.

  De är för att öppet diskutera fördelar och nackdelar, för att på så sätt komma fram till den bästa lösningen för stunden.

  Nu har vi löst Ricks ekonomiska kris för denna månad, och förhoppningsvis kan vi lösa detta på lång sikt, på bästa möjliga sätt. Det har föreslagits en hel del kloka ideér som Rick och vi sympatisörer vi kan gå vidare med.

  Så jag avslutar året 2008, och hälsar det nya året 2009 med samma ord som Obama ”YES, WE CAN!

 5. Mats(pp)
  januari 1, 2009 kl. 02:03

  Hej Simon!
  Mycket bra analys!
  Måste säga att jag blev fundersam ang. ricks brev. tror framför allt att detta var otroligt korttänkt. mycket bättre att lösa detta via anst. av Rick hos piratpartiet.
  Gott nytt !!

 6. januari 1, 2009 kl. 03:49

  Mycket bra analys!

 7. Winston Smith
  januari 1, 2009 kl. 09:58

  Du uttrycker bra vad många av oss nog känner. När jag läste Ricks ovanliga begäran så kände jag först en viss förfäran över att organisationen uppenbarligen har ignorerat (alternativt svävat i okunskap om) att dess ledare har haft en ohållbar ekonomisk situation i tre år. Det känns inte bra att Rick inte känt det naturligt (alternativt inte känt sig bekväm med) att ta upp dessa problem inom partiet, utan istället närmast panikartat kommit med denna ovanliga begäran. Man kan tänka sig att detta har varit en källa till oro en längre tid. Detta är något som partiet borde ta tag i snarast (men inte på något panikartat sätt förstås).

 8. Peter
  januari 1, 2009 kl. 10:32

  1. Om Falkvinge är anställd har styrelsen/partiet ett case, annars inte.

  2. Om skatt/soc.avgift skall utgå på gåva till Falkvinge har vi ett intressant ”case” att ta strid på. Vem dömer om gräns mellan motprestation och behjärtansvärt?
  3.Förutsätter att enskild gåva av egen peng sker med skattade medel – vilken moral kräver att pengen skall skattas en gång till?

 9. hossi k.
  januari 1, 2009 kl. 13:49

  vänsteranarkistisk sprayburksretorik

  Vilket coolt uttryck!

 10. Simon Rosenqvist
  januari 1, 2009 kl. 15:21

  Dennis: Jag är ett lika stort fan av Barack Obama som vem som helst, följde valkampanjen med stort intresse under hela förra året. Mitt blogginlägg motsade inte att vi behöver en driven personlighet som leder partiet, utan diskuterade istället de problem som finns med Ricks förslag på finansiering av sin roll som partiledare.

  Winston: Jag håller helt med. Själv har jag under en längre tid undrat hur Rick lyckats försörja sig, men antog att han hade en god ekonomi och ett stort bankkonto efter sitt tidigare konsultarbete. Därför kom detta som en chock för mig. Jag tror att många inom partiet hade kunnat tänka sig att öka sina Guldpiratdonationer om de kännt till allvaret i situationen – något som bevisades av den nästan rörande responsen på Ricks begäran.

  Peter: Det moraliskt tveksamma består här i att Rick säger sig göra detta för att slippa skatt och att omständigheterna är nästan identiska med en arvodering – dvs. att pengarna ska användas för att göra det möjligt för Rick att arbeta med partiet på heltid.

 11. Peter
  januari 1, 2009 kl. 15:57

  Vad är moraliskt tveksamt i att inte betala skatt på gåva?
  Såvitt jag vet utgår ingen skatt på kyrkans kollekt.
  Falkvinge tänker förlita sig på gåvor – vilket i mina ögon är hedervärt och ger andra en möjlighet att uttrycka stöd.
  Jag vill karakterisera hans risktagande som socialt nyttig innovation.

 12. Leo
  januari 1, 2009 kl. 16:16

  Mycket bra skrivet Simon!

 13. Simon Rosenqvist
  januari 1, 2009 kl. 17:01

  Peter: Det moraliskt tveksamma är att detta knappast rör sig om en gåva (även om det är en gåva rent skattetekniskt) utan snarare om en form av arvodering i utbyte mot att han arbetar på heltid för partiet.

  De exakta moraliska gränserna kan själklart diskuteras, men faktum kvarstår ändå att en betydande andel människor kommer anse att detta är att smita från sitt samhällsansvar; och det kommer i sin tur att drabba partiet negativt.

 14. naffe
  januari 1, 2009 kl. 17:47

  Jag skulle säga att Rick har gjort på det enda sättet man kan göra för att partiet inte ska kunna drabbas av skattekrav. Om han skulle frågat skulle skatteverket kunna hävda att det skett på partiets uppdrag. Frågan om dubbelbeskattning (skatt på gåvor av redan skattade pengar) är urgammal, och det är svårt att se något moraliskt förkastligt av att vara på ena sidan i den frågan.

  Det tveksamma kan vara att Rick skaffar sig en specialställning inom partiet. Om man bortser från att han sponsrat partiet med sina egna lånade pengar under lång tid.

 15. Jerka
  januari 1, 2009 kl. 18:40

  Mycket bra skriven analys! Jag håller helt med om slutsatserna. Hoppas att styrelsen löser detta på ett bra sätt.

 16. Peter
  januari 1, 2009 kl. 23:23

  Så länge Falkvinge sponsrade sig själv var han tydligen moraliskt oantastlig, dvs egen förmögenhet berättigar till felfrihet. Men om flera lägger samman sina oförmögenheter till en möjlig insats skall tribut till fiskus utgå.
  Märkligt resonemang. Det betyder att politiskt arbete i princip bara får förekomma som reguljärt arbete eler är tillåtet för rika.

  Simon, du är ute på djupt vatten.Och utan piratflagg.

 17. gn
  januari 2, 2009 kl. 12:46

  Bra skrivet. Agree.

 18. januari 2, 2009 kl. 13:50

  Jag tycker inte att man behöver krångla till saker och ting så förbannat. Jag instämmer rent formellt med dina invändningar, men samtidigt vill jag invända tillbaka, i det att i samma ögonblick som Rick skulle förlora vårt förtroende, så kommer han naturligtvis inte heller få några pengar i gåva.
  Och – detta är givetvis ett tillfälligt arrangemang. Det är nog ingen, allra minst Rick, som vill leva på nyckfulla donationer.
  Att beslutet inte var förankrat i någon styrelse är väl också rätt typiskt för Piratpartiet, vilket man kan ha allehanda synpunkter på, men det är trots allt också denna icke-formalism som har gjort att många dras till partiet.
  Att hela Piratpartiet är ett fett långfinger åt etablissemanget måste man förstås också ta med i beräkningen.

 19. januari 2, 2009 kl. 13:52

  Peter: Tvärtom. Du lägger dina egna ord i min mun. Ifall du läser mitt blogginlägg kan du se att jag inte alls vänder mig mot att Falkvinge ska ha betalt för sitt heltidsarbete, och inte heller mot den helt rimliga summan 20 000 kr. Jag ser istället tre andra problem med själva upplägget av hans begäran.

  Ett bättre tillvägagångssätt hade varit att förankra frågan i styrelsen först och några dagar senare (exempelvis idag) skickat ut samma mail, med den skillnaden att han uppmuntrat till guldpiratdonationer istället, kanske kombinerat med enskilda donationer. Ifall Guldpirat får ytterligare 20 000 krävs det endast cirka 15 000 av existerande inkomster för att betala ut en lön till Falkvinge, och därmed också arbetsgivaravgifter och skatt.

  Nyhetsbrevet skulle kunna skapats som en begäran från styrelsen och partiet och andra åsikter, såsom den att nya medlemmar inte borde fått brevet, skulle ha kommit fram till diskussion.

 20. januari 2, 2009 kl. 14:01

  Och Simon – vad vi nu kan göra är väl att föreslå just detta som du nu skrev (som är ett alldeles utmärkt förslag, enligt min mening) för partistyrelsen, och så styr man om hela situationen så att det blir ungefär så som du föreslår.

  Rörlighet och flexibilitet är mer kreativt än statiskt felfinnande.

 21. Simon Rosenqvist
  januari 2, 2009 kl. 14:06

  Carl: Jag tror vi har två olika uppfattningar om vad Piratpartiet bör vara och stå för. För min egen del trivs jag inte med att vår styrelse och partiledare gör beslut enligt ”tre är överens”-principen. Snabba taktiska beslut, inte minst på gräsrotsnivå, gynnar partiet och skapar en flexibel organisation. Men på en mer strategisk nivå krävs det eftertänksamhet eftersom varje beslut kan få stora konsekvenser.

  Oavsett våra åsikter om partiets organisation vill jag dock påstå att det är tveksamt om Ricks upplägg är mindre krångligt än alternativen. Våra medlemmar, skatteverket och media lär döma i den frågan.

 22. januari 2, 2009 kl. 17:37

  Är det bara jag som tycker Peters (18.)avslutning har en otrevlig klang?

  ”Simon, du är ute på djupt vatten. Och utan piratflagg.”

  Själv tycker jag att det är väldigt uppfriskande, både det faktum att en partiledare går ut direkt till sina sympatisörer för att be om stöd. Och det faktum att PP är så transparenta att dylika diskussioner kan tas i öppna forum som bloggar. (Även om Peter nu inte verkar uppskatta det…)

  Jag håller för övrigt med dig i mycket Simon, det är relevanta synpunkter.

  /Markus, men synnerligen oberoende Centerpartist

 23. Mumfi
  januari 2, 2009 kl. 19:09

  Asså, jag skänkte inte min hundring för att han skulle ha möjlighet att vara partiledare på heltid. Jag skänkte en hundring så han kunde gå ut och ta en öl. Att det inte ska utgå någon skatt på min gåva tar jag för självklart. Den dagen partiet har råd att anställa någon med de tvåhundra jag ger dit, då är det lika självklart att det ska betalas skatt.

  Men någon borde definitivt knäppa falkvinge på näsan för att han använt månadsbrevet till detta. Han skulle nöjt sig med att skriva det på sin privata blog…

 24. Simon Rosenqvist
  januari 2, 2009 kl. 19:33

  Markus: Öppen diskussion är definitivt väldigt uppfriskande, och med några få undantag har jag inga klagomål på den öppna atmosfär som existerar inom Piratpartiet. I ett bredare perspektiv skulle jag vilja påstå att öppenhet (och de kontrollstrukturer som den medför, på alla håll i hierarkierna) är det som gör den representativa demokratin till världens hittills mest effektiva styrelseskick, för organisationer såväl som länder, men det är förmodligen en annan diskussion.

  Mumfi: Jag tror vi är ganska överens. Jag hade inte haft något emot om Falkvinge bad om donationer på sin privata blogg, det är hans nuvarande upplägg och det sätt han involverar partiet på som jag anser problematiskt. Det stora gensvar Falkvinge uppnådde får mig också misstänka att detta faktiskt skulle kunnat klarats av inom ramen för Guldpirat.

 25. januari 3, 2009 kl. 13:27

  Ja du, Simon. Du får bestämma dig.
  Jag får inte ihop ditt resonemang…

  Har du verkligen tänkt igenom det du skrivit och inte låtit en av dina instinkter (läs Jante-lagen) ta kontrollen över dina tankar?

  Det går fort, det är väldigt lätt att fördöma andra. Jag brukar allt som oftast komma på mig själv med att göra det. :-/

  Som du uttrycker dig mellan raderna så känner du dig trampad på tårna för att inte ha blivit tillfrågad i förväg, och sedan blandar du in moral för att rättfärdiga det för dig själv.

  Jag har förståelse för att du känner dig trampad på tårna, men att blanda in moral i det hela, det har inget att göra med saken.

  Säg som det är; Du är arg för att Falkvinge inte tillfrågade bl.a dig om lov att skicka ut medlemsbrevet.

  Det sista våra nuvarande ”Fat Cats” till riksdagspartier visar på är moral. Hade de haft minsta uns av moral så hade FRA-lagen aldrig gått igenom.

  Rick Falkvinge hade modet och moralen att till slut öppet berätta att han nu var en fattiglapp. Det måste ha varit ett svårt beslut att öppna sig så mycket.

  Vilken annat partis partiledare hade vågat krypa till korset och gå ut med något sådant?

 26. januari 3, 2009 kl. 19:33

  Dennis: Jag kan tyvärr inte skriva under på den psykoanalysen. Min analys är inte ”för eller emot” Falkvinge, utan lyfter istället fram några problem jag ser med hans begäran.

  Angående att ha modet att berätta om sin ekonomiska situation så uppfattade jag det som att anledningen till att han gick ut med det så plötsligt var att han räknat med att klara sig förbi EP-valet nästa år.

  Personligen hade jag föredragit ifall han berättat om sin situation för partiet tidigare så vi kunnat förbereda oss, men det är ett val som i slutändan är hans eget.

 27. naffe
  januari 4, 2009 kl. 00:04

  Ok, lite ekonomiska realiteter:

  1) Om han förankrat sin begäran hos partiet skulle partiet kunna drabbas av skattekrav. Som han gjort ser jag det som oerhört svårt för skatteverket att ställa några krav på partiet.

  2) Om partiet skulle betala ut lön så att Rick fick 20000:- efter skatt skulle det troligen kosta c:a 60000:- brutto för partiet eller annorlunda uttryckt skulle skatteverket sponsras med 40000:-

  Med hänsyn till detta så har jag svårt att se att Rick gjort särskilt mycket mer än det bästa av situationen.

 28. januari 4, 2009 kl. 02:42

  Vad gäller om det är OK eller inte ur skattehänseende så är inte det det avgörande i sammanhanget. Det som är avgörande och som kan drabba partiet är hur det uppfattas i väljarnas ögon. Jag har försökt kolla lite domar och liknande från regeringsrätten, och det är inte ens självklart att det är ens juridiskt rätt. Inkomster som är ersättning för utfört eller framtida arbete är beskattningsbara, och det är väldigt lätt att se att det KAN tolkas som sådana, oavsett vad givarna och mottagaren påstår.

  MEN det är inte det juridiska som är det viktigaste, det är hur det ser ut i väljarkårens ögon, och det är något som inte bara drabbar Rick utan hela partiet och möjligheterna att ta mandat i EU-valet.

  Därför borde han stämt av med sin styrelse och revisor innan han gick ut med sitt brev, och då är jag ganska övertygad om att han inte hade fått OK att göra på det viset han gjorde.

  Och för mig aktualiserar i sin tur frågan om hur Rick betraktar partiet. Jag vet inga fakta om det, men det ger intrycket att han fortfarande ser det som ”sitt” parti, och om det är så, så tycker jag inte att det är riktigt OK. Om vi faktiskt har en styrelse så är det meningen att den ska tillfrågas innan Rick gör saker som kan påverka partiets ”varumärke”, annars har vi inte en fungerande interndemokrati. Där skulle jag vilja ha ett klargörande från Rick och styrelsen, men det kommer kanske nåt sånt efter vad jag förstått på forumet.

 29. januari 4, 2009 kl. 09:42

  Undertecknad instämmer med inlägget och inte minst med det Jörgen L säger. Jag ser dessutom en fara i att vi riskerar att få högerstämpel då det trots allt i regel är folk till vänster som har störst aversioner mot skatteplanering.

 30. Simon Rosenqvist
  januari 4, 2009 kl. 13:58

  naffe: Du uttrycker det som att ”sponsra skatteverket” vore att ge bort pengarna. Menar du då att Piratpartiet även bör vara emot att betala skatt? Kan du utveckla ditt resonemang?

  Jag har svårt att se siffran 60 000. 65% skatt och sociala avgifter sklle ge partiet en kostnad på 35 000 kr. Räknar jag fel?

 31. januari 4, 2009 kl. 17:12

  @Simon:
  Du glömmer egenavgifterna för socialförsäkringen, 32,42% av lönesumman.

  Kostnaden skulle vara ca 45 tusen för att för ut 20 efter skatt. För att få ut 20 så måste bruttolönen ligga på uppåt 35.

  Det är surt, men det är nåt vi får ta, vi kan inte fiffla runt skattelagstiftningen om vi ska ge intryck av att vara ett seriöst parti.

 32. januari 4, 2009 kl. 21:46

  Jörgen: Jag räknade med det. De 65% jag nämnde innehåller både skatt och sociala avgifter, dvs. 33 000. Vilka övriga avgifter syftar du på? Egenavgifter är väl sociala avgifter för egna företagare, eller tänker jag fel?

 33. naffe
  januari 5, 2009 kl. 17:53

  Det skulle vara oetiskt om politisk versamhet är att betrakta som kommersiell verksamhet. Jag delar inte den uppfattningen. I idéell verksamhet har inte skatteverket någon moralisk rätt att ta ut skatt, så länge det inte handlar om att utföra tjänster åt någon annan (= lönearbete), och i detta fall skulle jag säga att jag närmast betraktar Ricks görande mer som för sin egen del.

  Om skatten, om man ligger över brytpunkten (vilket jag ser som högst sannolikt att Rick kommer att komma över, antingen han blir EU-delegat eller går tillbaka till lönearbete) så är marginalskatten c:a 55%, och med de sociala avgifterna så blir avbränning runt 2/3-delar till skatteverket.

 34. januari 6, 2009 kl. 10:55

  @Simon:

  De sociala avgifterna ÄR så stora, lite över 30% på bruttolönesumman.

  Och skattetabellen vid 32% kommunalskatt för 2009 ser ut så här:
  Inkomst:35001 – 35100, prel.skatt (olika kolumner):15207 15891 14737 14737 15891 15891(direkt från skatteverket)

  Alltså: 35-15=20 och 35 + 35*0,3242 = 46,35

  Sociala avgifter i den storleksordningen måste alltid betalas in på inkomst av arbete, oavsett om man är egenföretagare eller anställd. I normalfallet görs det av arbetsgivaren, men om man bedriver en verksamhet där man har många små inkoster från en mängd olika ”arbetsgivare” så kommer skattemyndigheten att betrakta det som att man bedriver verksamheten som enskild firma och då blir man själv ansvarig att betala in dem.

 35. Björn
  januari 6, 2009 kl. 10:59

  Hej Sinom, håller med dig i stort i hela ditt resonemang. Tycker att det är strongt av dig att våga stå upp för vad du anser riktigt.
  Sedan en bagatell, för att få ut 20 000 kr, bör man ha en bruttolön på c.a 30 000 kr, på bruttlönen läggs arbetgivaravgigt c.a 33%, alltså 30 000*1,33= 39 000 kr. Sedan varierar kommunalskatten och kanske inkomsten är så hög att statlig skatt tillkommer.
  Ser fram mot ett uttalande från styrelsen.

 36. Simon Rosenqvist
  januari 6, 2009 kl. 13:12

  Jörgen & Björn. Ok. Vi får som sagt se vad styrelsen säger om det här. Det ska också bli intressant att få reda på hur mycket pengar Rick fått donerat till sig på månadsbasis, och om dessa tillsammans med Guldpirat skulle räcka till en arvodering.

 37. Leo
  januari 6, 2009 kl. 13:49

  ”Sedan en bagatell, för att få ut 20 000 kr, bör man ha en bruttolön på c.a 30 000 kr”

  Japp. Så är det. Tro mig :)

 38. Mr Profit
  januari 6, 2009 kl. 14:01

  I inlägget ser jag enbart punkt 1 som giltig.

  Punkt 1: Rick använde Piratpartiets mailsystem för en privat fråga. Det ser jag som ett fel, och det är väl upp till ledningen (eller iaf de som är mer än passiva medlemmar) att bedöma hur allvarligt detta var och vilket straff som är lämpligt.

  Punkt 2: Detta är mellan Rick och de privatpersoner som donerat. I debatten här verkar folk se donationerna till Rick och Guldpiratdonationer som fullständigt utbytbara – det är de inte. Jag har gett en gåva till Rick, en gåva som inte ställer några krav och som inte är skattepliktig. Skulle jag som privatperson bli intresserad av att bli guldpirat om Piratpartiet går in och kräver att min gåva till en annan privatperson ska beskattas? Knappast. Då vet jag ju inte hur illa de skulle behandla min guldpiratdonation isåfall.

  Sedan, vad gäller faran med ”maktkoncentrationen” under punkt 2, så förstår jag inte problemet. Låt säga att ni hade haft en väldigt rik piratpartist som engagerade sig i verksamheten. Eftersom hon är så rik så behöver hon inte jobba på dagarna, och kan engagera sig ännu mer. Detta får till följd att hon får mera formell och informell makt i organisationen. Är detta ett problem? I mina ögon är det inget problem, och många föreningar skulle skutta av glädje om de hade en sådan medlem. Förhoppningsvis har organisationen stadgar som gör att en person inte kan bestämma allt, men det beror ju isåfall på stadgarnas felformulering och inte på medlemmen aktivitetsgrad.

  Punkt 3: Detta är återigen mellan Rick och de individer som donerat. Skatt ska inte betalas på gåvor – vill Skattemyndigheten ändra på detta beslut får de pröva det i rätt instans. Inlägget menar att Rick ”erkänner” att upplägget ska finansiera hans upphälle. Jahapp? Det blir inte beskattningsbart för det. Det beror på vad givarnas intention är – om de ger pengarna utan krav på motprestation eller inte. Om givarna betalar Rick för att han ska representera dem politiskt, så kanske Skattemyndigheten kan ha något att säga till om. Om donatorerna inte har några krav på motprestation, så är det en helt okej gåva som inte är beskattningsbar (det vore tjänstefel för skattemyndigheten att dra skatt från den).

  Om det blir ett PR-problem trots att allt är giltigt skattemässigt, så ligger snarare problemet på de som gör ett problem av det. Om det hade blivit ett PR-problem för att en Piratpartist vore homosexuell, lyssnar på dödsmetall eller tycker om att exercera sin jägarlicens i skogen – ska då också Piratpartiet gå in och styra upp? Eller kanske borde Piratpartiet försvara de medlemmar som följer reglerna, oavsett om de själva tycker om reglerna eller inte. Inlägget pratar om populism. Jag tycker snarare det är populistiskt att vrida och vända sig inför hypotetiska PR-problem än att följa faktiska regler.

 39. Björn
  januari 6, 2009 kl. 14:34

  Jörgen L.

  När jag tittar på en inkomst på 35 000 så utläser jag att man betalar en skatt på cirka 10 000kr.
  Jag kanske inte förstår hur man ska läsa din tabell.

 40. januari 6, 2009 kl. 14:42

  Mycket bra skrivet och mycket bra kommentarer i övrigt! Det är sådant här som gör att det är svårt att inte känna viss stolthet för att jag är pirat!

  Det är också sådant här som gör att påståenden om att piratpartiet behöver mer av självrannsakande som högst märkliga… Vi bedriver nästan maximal transparens till skillnad från de etablerade partierna som istället verka köpa klippkort hos massmanipulatörerna (PR- och kommunikationsbyråerna) så fort något ska göras.

 41. Simon Rosenqvist
  januari 6, 2009 kl. 15:34

  Mr Profit: Ifall Rick hade bett om privata donationer på sin blogg hade jag förmodligen inte ens reagerat, men när han nu gjorde det genom ett offentligt nyhetsbrev, utan att ha fört en bredare intern diskussion, blir detta inte längre en privat angelägenhet för honom utan något som berör hela partiet.

  En del av de donationer som gjordes till Rick är inte utbytbara med kampanjen Guldpirat, utan kan ses som rena gåvor, men en hel del av månadsdonationerna är förmodligen pengar som folk lika gärna skänkt till partiet om bara Rick bett om det istället. Nu gjorde han inte det utan bad om dem till sitt privata uppehälle. Detta skulle därför kunna ses som en inkomstförlust för partiet.

  Det finns även andra problem med processen. Eftersom det är årsmötet som bestämmer arvoden är det farligt att partiledaren genom partiets offentliga kanaler i princip kan arvodera sig själv utan att behöva fråga medlemmarna.

  Jag förstår att du gav din gåva till Rick utan att förvänta dig en motprestation, men jag tror vi kan vara överens om att de flesta gav pengar för att Rick skulle fortsätta vara partiledare; oavsett vad de sedan skrev i forumet. Genomför följande tankeexperiment: om Rick hade sagt att han skulle avgå oavsett om han fick pengar eller ej, eller att han skulle fortsatt som partiledare i all framtid utan donationer, skulle då donationssumman blivit lika stor?

  PÅ grund av detta finns risken Skatteverket inte uppfattar det här som en gåva, och det tillsammans med en del mediakanaler, aktiva medlemmar och väljare. Detta är i sig ett PR-problem, både internet och externt, oavsett vad du och jag tycker om det.

 42. F+A
  januari 6, 2009 kl. 16:10

  >Simon Rosenqvist Säger:
  >januari 3, 2009 at 7:33 pm

  >”Personligen hade jag föredragit ifall han berättat om sin situation för partiet tidigare så vi kunnat förbereda oss, men det är ett val som i slutändan är hans eget.”

  Var det inte det Rick gjorde i detta inlägget två månader tidigare?

  http://rickfalkvinge.se/2008/10/24/efter-fra-kommer-ipred1-dags-att-agera/

  ”Till sist vill jag göra en personlig notering. Jag söker jobb. :) Ja, på riktigt. Jag har drivit partiet utan någon inkomst alls ganska länge nu, och behöver helt enkelt pengar till mat och hyra för att kunna fortsätta driva partiet bra. Världsliga men viktiga ting.”

  Tog ni i styrelsen självmant kontakt med Rick efter det inlägget, visade intresse för hans situation, och frågade honom om hur illa det var, om att anställa honom kunde vara en lösning, osv?

  Medveten om partiets ekonomi, och omöjligheten att anställa honom, så kunde knappast Rick i den situationen gå till er först, och fråga om Piratpartiet kan anställa honom, för att han skulle kunna fortsätta leda partiet, då en sån frågeställning kan liknas vid utpressning mot styrelsen.

  Som jag ser det så gav Rick er en chans att självmant visa intresse för hans situation och möjligheter att fortsätta leda partiet, och ni tog den inte. Kvar fanns den lösning han valde.

  Den enda punkten jag kan se rättfärdigad kritik mot, är att han använde sig av det interna mailsystemet för att få ut sin förfrågan.

  Ang. skattefrågan kring hans förslag, så förstår jag inte hur en direktinsatt gåva på en privatpersons konto, utan något faktiskt kontrakt om krav på prestation mot betalning, kan anses vara något annat en en lagligt skattebefriad gåva?

  Hur Ricks lösning minskar möjligheterna för pengar till Guldpiratkampanjen, när man sparar in, enligt olika beräkningar, 15-20.000kr/mån i skatt och arbetsgivaravgifter, fattar jag inte? Det blir väl snarare 15-20.000 extra kronor frigjorda bland sympatisörerna, som kan gå till Guldpiratkampanjen?

  Och att överhuvudtaget någon har tolkat “stort fett långfinger åt etablissemanget” som att det skulle handla om skattefrågan är horribelt. Det är för mig självklart,och borde vara det för alla, att den meningen inte handlade om att slippa betala skatt enligt gällande lag om skattebefriade gåvor, utan om faktumet att man framgångsrikt kan driva ett parti oberoende och fristående från dagens partistöd.

 43. Mr Profit
  januari 6, 2009 kl. 16:14

  Simon Rosenqvist>> Problemet är att det hela är spekulativt och kontrafaktiskt resonerande. Vi kan inte veta vad donatorernas avsikter är, utan måste gå på vad de säger. Något annat är att skriva andra privatpersoner på näsan med sina egna åsikter.

  Att Rick använt partiets mailsystem för detta är en sak, och det är upp till PP att ge honom en smäll på fingrarna för detta.

  Jag, som donator, upplever nu istället att PP går in och ska talla på pengar som inte berör dem, utan som är mellan Rick och privatpersoner. Det är inte schysst att helt spekulativt resonera att ”en del av donationerna borde varit guldpiratsdonationer” (fri parafras) och sedan ställa krav på vad Rick borde eller inte borde göra med pengarna.

  Approchen som borde blidka båda sidor vore att PP går ut och uppmuntrar de som donerat till Rick att aktivt berätta om sin gåva var menad åt partiledaren Rick eller privatpersonen Rick.

  PR-problemet måste ju finnas först om Skattemyndigheten tycker att detta är skattepliktigt och en överklagan inte får gehör, annars kan man ju måla upp vad som helst som ett PR-problem. Då vill jag måla upp PR-problemet: ”Piratpartiet vill konfiskera enskilda privatpersoners gåvor”.

 44. Mr Profit
  januari 6, 2009 kl. 16:40

  För att föregå med gott exempel. Jag har postat två mallar samt skickat själv till Rick. Se här:
  http://forum.piratpartiet.se/FindPost126472.aspx

 45. Tor
  januari 6, 2009 kl. 19:08

  Mr Profit skrev: ”Vi kan inte veta vad donatorernas avsikter är, utan måste gå på vad de säger.”

  Nja, om det vore så enkelt kunde ju vem som helst komma undan skatten. Det måste ju gå att göra troligt att det är sant också.

 46. teirdez
  januari 6, 2009 kl. 22:29

  F+A: Varken Simon eller jag sitter i Piratpartiets styrelse, men jag utgår ifrån att Piratpartiets styrelses interna kommunikation är så pass bra att styrelsen varsegjorts om att Rick Falkvinge skulle bli tvungen att avgå som partiledare och börja jobba igen om hans ekonomiska situation inte löste sig. Allt annat än det skulle jag se som att PP:s styrelse har kommunikationsproblem, då förslagsvis för att Rick inte tar upp saker som sin eventuella avgång med resten av styrelsemedlemmarna.

  För övrigt är det inte heller bra för varken Rick eller medlemmarna ifall hans inkomst bygger på sporadiska donationer från medlemmarna. Om Rick är en partiledare värd namnet, och det tycker jag att han är, bör han ha en tillförlitlig inkomstkälla i form av fast lön från partiet. Sedan kan icke-/medlemmar givetvis fortsätta donera pengar till Rick även efter att han anställts till partiledare.

  Mr Profit: Om Rick istället anställdes av partiet skulle han vara ansvarig för vad han gjorde inför sin anställare (i förlängningen alla partimedlemmar). När han istället finansieras av privata gåvor, som ju efter brevet i fråga måste anses utgöra någon form av ”partiledarlön”, behöver han i princip inte ta hänsyn till hur någon medlem anser att han sköter sitt uppdrag.

  Jag ser det som problematiskt eftersom det då saknas en funktion för ansvarsutkrävande. Jag håller således med Simon om att maktkoncentrationen vid en enskild punkt blir för hög, trots att jag bedömer risken för att Rick skulle gå emot medlemmarnas vilja på något väsentligt sätt som väldigt liten.

 47. Stoffe
  januari 6, 2009 kl. 23:08

  Får hålla med om att det inte är helt oproblematiskt detta. Kortsiktigt, väldigt kortsiktigt sett så tycker jag att det är bra att Rick får pengar så han kan fokusera helt på partiets arbete.

  På medel och lång sikt så är det en helt annan sak och detta bör redas ut en gång för alla. Framför allt så håller jag med dig till 100% om att jag inte gick med i partiet, delade ut valsedlar 2006 eller betalar som guldpirat varje månad för att ”driva nyliberal eller vänsteranarkistisk sprayburksretorik, utan för att arbeta för ett smartare och bättre informationssamhället” – skitbra formulering.

  Jag är heller inte fiende till staten eller etablissemanget som koncept, även om jag just nu idag finner mig på andra sidan vad gäller ett antal åsikter. Finns för övrigt inget som garanterar att vi inte själva sitter i samma sits om 20-30 år, då vi inget begriper – även om vi inte vill tro det.

 48. Stoffe
  januari 6, 2009 kl. 23:09

  Åh, ett förtydligande: jag donerade inte direkt till Rick, däremot står min guldpirat-donation oförändrad. Jag tycker som många andra att det är den lämpliga vägen att stödja.

 49. Mr Profit
  januari 6, 2009 kl. 23:19

  Tor>> Menar du att bevisbördan ligger på donatorerna? Hur kan de bevisa att de donerat utan krav om det inte räcker med att de säger det? Lögndetektor? Det är tvärtom Skattemyndigheten som får styrka att donatorerna har mottagit något som motprestation. Är det inte ett problem att man går ut och säger vad andra (donatorerna) har för åsikter för det vet de minsann inte själva alternativt ljuger?

  teirdez>> Ja, Piratpartiet har inte samma möjlighet att ställa krav om de inte betalar sin partiledare, så långt håller jag med. Självklart kan de ställa krav oavsett detta. Det har ju upp tills nu gått alldeles utmärkt att ha Falkvinge som partiledare/aktiv utan att ha betalat honom en krona, så jag ser inte hur detta förändrar något. Om Falkvinge lever på pengar från ett konsultföretag eller från privatpersoner ska inte påverka Piratpartiets krav på honom som partiledare. Jag tror den springande punkten är när du skriver ”brevet i fråga måste anses utgöra” – alltså, en svepande spekulation om allas intentioner istället för att låta dem välja själva och låta Rick dela upp donationerna accordingly. Det finns visst det en ansvarsfunktion inbyggd i gåvorna. Skulle Falkvinge förvandlas till en korrupt psykopat skulle de framtida gåvorna sina. Återigen så ger gåvorna Falkvinge ingen makt som han redan inte har, men de låter honom kanske (beroende på hur han spenderar pengarna) fortsätta som aktiv pirat. Det är alltså ingen skillnad mot tidigare (när han jobbade gratis åt PP och tog lån), men nu helt plötsligt pratas det om en farlig maktkoncentration. Jag får inte det till att gå ihop.

 50. Winston Smith
  januari 8, 2009 kl. 06:06

  Usch, Andreas Ekström slår till igen.

 51. januari 8, 2009 kl. 19:25

  @Björn (och alla andra):

  My Bad!

  Jag läste i fel skattetabell, den för tvåveckorslön, inte den för månadslön.

  För att få ut 20′ ska man alltså ha en lön på 26-27′ och då blir kostnaden inkl avgifter ca 35′

 52. januari 10, 2009 kl. 21:28

  Tyvärr Simon och teirdez.

  Jag kan inte se ert resonemang, i bästa fall, vidare genomtänkt, utan snarare avsett att desintegrera Piratrörelsen innan den blir ett reelt hot.

  Det är en sådan destruktiv ”kritik” som etablissemanget, bl.a hos de nuvarande riksdagspartierna och deras ungdomsförbund önskar sig.

  Men, det är ett val som i slutändan är ert eget.

  Det är min erfarenhet att ”lyckosökare” alltid dyker upp när det vankas ”köttgrytor”, glöm det, det är lång väg kvar till dem.

 1. januari 1, 2009 kl. 14:15
 2. januari 1, 2009 kl. 15:58
 3. januari 7, 2009 kl. 03:02
 4. mars 8, 2009 kl. 15:41
 5. april 23, 2009 kl. 21:25

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: