Arkiv

Archive for mars, 2009

Kostnader för fildelning

Läste nyligen att priset på nätet är noll. Detta är enligt mig ett tydligt exempel på hur en alltför snäv definition av pris och kostnader kan skapa problem i samhällsanalyser. Just i fildelningssammanhang brukar det framställas att fildelning är gratis, medan skivor kostar. Faktum är dock att det finns betydande kostnader förknippade med även fildelning. För att nämna några:

  • Tekniska kunskaper, kostnader för att lära sig hantera fildelningsverktyg. Bör lämpligen fördelas över samtliga nedladdningar, varför kostnaden/fil också sjunker med antalet nedladdade filer.
  • Sajtinformation & tillgänglighet, kostnader för att ta reda på bra nedladdningssidor. Modifieras med hur bra kontaktnätverk man har – generellt så leder ett nätverk med mycket kunskap om fildelning till lägre informationskostnader.
  • Tidsåtgång, kostnaden som uppstår i och med att du lägger tid på själva nedladdningsproceduren. I vissa fall rör det sig om sekunder, i andra fall kan tekniska komplikationer öka kostnaderna betydligt.
  • Moral, kostnader som uppstår i och med att du anser fildelning vara moraliskt fel. Grad av moraliskt fel -> större kostnader.
  • Sociala kostnader, om dina vänner/famliljemedlemmar anser det fel att fildela ökar stigmatiseringen och de sociala kostnaderna för dig.

När människor fildelar är det för att skivinköp har högre kostnader än fildelning, och när människor köper skivor är det för att fildelning har högre kostnader. Genom att kartlägga de kostnader som är förknippade med olika distributioner är det möjligt att konkurrera även med en rent ekonomiskt gratis produkt. Det kan handla om tradition (folk köper skivor för att de alltid har gjort det), tillgänglighet (enkelt att besöka skivaffären) eller mervärde (du är bara ett riktigt ”fan” om du köper skivan).

Tyvärr verkar skivbranschen inte ha förstått detta. Torrentsajterna är inte odödliga. Erbjud lägre kostnader än dem på andra områden än det rent ekonomiska så kommer folk överge The Pirate Bay. Det går utmärkt att konkurrera mot ”gratis”.

Kategorier:Fildelning