Hem > Svensk politik > Piratpartiet och Kristdemokraterna som fokuspartier

Piratpartiet och Kristdemokraterna som fokuspartier

Vi i Piratpartiet brukar se på oss själva som ett fokusparti, definierat som ett parti med en begränsad politisk agenda som ställt sig utanför den klassiska höger/vänster-dimensionen inom svensk politik. I samband med detta brukar vi jämföra oss med Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vilka likheter finns det då mellan Kristdemokraternas och Piratpartiets bildanden, och ska de båda anses vara fokuspartier?

Kristdemokraterna, som ursprungligen bar namnet Kristen demokratisk samling (KDS), bildades 1964. Tre viktiga händelser brukar nämnas i den (sparsamma) litteratur som finns kring bildandeprocessen. Dels debatten kring kristendomsundervisningen (som skulle döpas om till det vi idag känner som religionsämnet), dels en extra skandallös film som skapat moralpanik (Vilgot Sjömans ”491”) , dels en skrivelse av ett stort antal läkare som varnade för sedeslöst leverne hos ungdomen.

De verkliga bildandegrunderna är mer komplexa. Lewis Pethrus, ledaren för den svenska pingströrelsen, hade redan tidigare visat intresse för att ta sin starkt växande rörelse ut i politiken. Det blev också ur pingströrelsen som partiet grundades och fick sin första medlemsbas. Någon allmän kristen uppslutning bakom partiet fanns det inte, åtminstone inte inledningsvis. I riksdagen fanns redan en stor grupp kristna ledamöter från övriga partier. Kanske var det just det bristande behovet i allmänhetens ögon som slog undan benen för partiet – först 1991 kom de in i riksdagen!

Det är tveksamt om man kan kalla KD för ett fokusparti. Åtminstone om man vill göra en skillnad på fokuspartier gentemot övriga partier. KD tog visserligen tydligt avstånd från höger/vänsterpolitiken, men inte med reservationen att lämna frågorna därhän. Partiet hade visserligen en inledningsvis begränsad agenda, men redan i första partiprogrammet gjorde man försök att skapa en bredare politisk plattform.

Ser vi på programmet från 1964 kan vi, bland annat, läsa att ”7. KDS vill medverka till att den ur både ekonomiska och moraliska synpunkter massinflyttningen till städerna brytes/…/” och ”8. KDS uttalar sin fulla anslutning till vårt lands alliansfria utrikespolitik/…/”. Två punkter som visserligen kan kopplas till kristna etiska värderingar, men som även, vill jag påstå, ger uttryck för en större ambition än att vara ett mindre parti med smal agenda.

Ser vi på deras inställning till höger-vänsterpolitik liknar den mycket PPs syn i det att man ser en ny möjlig dimension i en statisk blockpolitik. ”Det drag som åsyftas är den politiska verksamhetens mycket påfallande materialistiska inriktning. /…/ Ett samhälle som bygger på föreställningen om människan som blott och bart en behovsvarelse, vilken får sin tillfredsställelse genom materiella förnödenheter och sinnesförströelser, det samhället bygger på en felaktig grund och har därför en osäker framtid. /…/ [KDS] hävdar, att en bred samling måste ske för att leda in det politiska handlandet på nya vägar, om vårt folk med trygghet och tillförsikt skall kunna se framtiden an”

Skillnaderna mellan PP och KD kan sammanfattas med att PP uttalat _avhållt_ sig från vissa politiska frågor medan KD redan i sitt första program var öppna för en mer omfattande politik. Menar man att ett fokusparti är ett parti med en distinkt värdegrund och ett antal huvudfrågor (fokusfrågor) är likheterna tydliga, men definitionen riskerar då bli för vid och inkludera även partier som Socialdemokraterna och Centern. Ser man på fokusparti som ett parti med begränsad agenda längs en ny konfliktlinje, så får nog KD anses falla bort.

Kategorier:Svensk politik
 1. Mab
  april 20, 2009 kl. 03:41

  jag tror du gör ett misstag i att du låter fokuspartiet definieras dikotomiskt gentemot övriga partier. Dvs antingen fokusparti eller inte. Ett mer fruktbart synsätt är att se förhållandet som relativt. Från ett sådant perspektiv kan manr alltså tala om mer eller mindre fokuserade partier.

  Att i en sådan situation kalla Piratpartiet för ett fokusparti bottnar i så fall på en förståelse av piratpartiet som mer fokuserat än den rådande partinormen. På samma sätt kan man definiera det tidiga KD som ett dåtida fokusparti genom faktumet att det var mer fokuserat än den dåtida partinormen.

  Jag tror att ett sådant förhållningssätt är ett bättre verktyg att beskriva förändring inom ett parti. Istället för att abrupt gå från att vara ett fokusparti till att inte vara det kan man istället tala om en utveckling bort från fokuset, eller en breddning. En process som jag tror är oundviklig hos alla partier, men som till viss del kan stävjas genom att definiera fokusparti-formen som ideal.

 2. april 20, 2009 kl. 07:43

  Det är sådant här folk behöver veta innan de avfärdar piratpartiet. Men vi får väl helt enkelt försöka sprida det.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: