Hem > Piratfrågor, Piratpartiet, Upphovsrätt > En gryende piratideologi?

En gryende piratideologi?

Idag var jag tillsammans med några av Lunds piratstudenter på en mycket intressant och givande föreläsning om fildelning, arrangerad av vänsterns studentförbund. Mikael von Knorring, vänsterpartist och en aktiv förespråkare för en reformerad upphovsrätt, ägnade föreläsningen åt att tala om sin syn på upphovsrätt, det politiska läget och argumentationen kring fildelningens vara- eller icke- vara. Mikael visade sig vara en jordnära pragmatiker, med god känsla för såväl det politiska spelet som de filosofiska och samhällsekonomiska aspekterna av debatten.

De samhällsekonomiska konsekvenserna av gratis information, det orimliga i att beivra upphovsrätten och samtidigt behålla ett fritt informationssamhälle, de möjliga lösningarna som bygger på såväl nya affärsmodeller som digitala bibliotek.

När jag hörde Mikael upprepa argument som vi pirater kommit att vänja oss vid kunde jag inte låta bli att dra kopplingen till den moderata riksdagsmannen Karl Sigfrid. Trots att de båda står långt ifrån varandra på vänster/höger-skalan, och delar få åsikter i frågor som privatisering och A-kassa, så verkar deras analyser av fildelningsproblematiken vara förvånansvärt lika. När det gäller fildelning verkar de ha ett i stort gemensamt synsätt. Även där de är oense har jag svårt att se några verkliga motsättningar.

Visst, Mikael är förmodligen mer positiv till statligt kulturstöd, men sätter vi de båda i ett rum med tillräckligt med mandat i ryggen är jag övertygad om att den gemensamma lösningen inte skulle bli annat än utmärkt – till och med ur ett piratperspektiv.

Beror detta på att Karl Sigfrid svikit sina ideal? Har han övergett högerpolitiken för en socialistisk ansats? Knappast. Istället verkar det vara något annat som spökar. Det verkar nästan som att de i naturlagar fastslagna gränserna mellan vänster och höger inte är heltäckande, eller för den delen okompromissbara.

När vi tänker efter ter detta sig som självklart. Frågan om miljön har till exempel aldrig varit en höger/vänster-fråga. Precis som grundläggande värden som välfärdsstaten har frågan förvandlats till politiskt allmängods – alla är överens om att vi ska rädda miljön och ha en hög välfärd, även om partierna sedan inte är överens om hur vi ska nå dit. Vissa frågor faller därmed utanför höger/vänster-dimensionen. Andra skär rakt igenom den. En sådan fråga är den om integritet, där centerpartiet, miljöpartiet och vänsterpartiet har varit förkämpar mot en socialdemokrati allierad med resterande högerblocket.

Anledningen att allt inte faller inom höger/vänster-dimensionen är att de ideologiska konstruktioner och det idékapital som partierna bygger sina övergripande samhällsanalyser på inte är heltäckande. En moderat är för fri marknad och privatiseringar – men vad säger en riktig moderat om integritet? Informationssamhället har skapat nya luckor i partiernas ideologi som de har svårt att förhålla sig till, vilket leder till att blockens reaktioner är både splittrade och förvirrande.

Här tror jag Piratpartiet kan, och måste, finna en ideologisk kärna – en samhällsanalys att formulera och samlas kring. Delar av informationspolitiken kommer förvandlas till allmängods. Faktum är att mycket är allmängods redan idag (ingen politisk kraft föreslår exempelvis på allvar att internet ska stängas ned i sin helhet, åtminstone inte i Sverige). Delar av den kommer dock kvarstå som en spänning och som en möjlig politisk skiljelinje. Precis som att miljöpartiet står för de mest långtgående förslagen om hur vi ska rädda vår miljö så finns det en plats för ett Piratparti som leder kampen om integriteten och ett fritt kunskaps- och informationssamhälle.

Vad som krävs är att vi lämnar vår snäva sakfrågepolitik och tar steget ut i idépolitiken. Vi behöver redan i höst formulera ett idépolitiskt program – en sammanfattning av vår samhällsanalys (hur det ser ut) och samhällsvision (hur vi vill att det ser ut).  Som Piratpartist måste det vara möjligt att inte svara på ”Vad tycker ni i internationella frågor?” med ett ”Vi tar inte ställning” – utan istället att lägga fram vårt perspektiv på internationella frågor, på teknologiöverföring till u-länder, integritetsfrågor över gränserna och IT-reglering på global nivå.

Vi måste vidga oss i sömmarna – ta större plats! Å ena sidan genom att med ett grundläggande ideologiskt resonemang byggt på demokrati, mänskliga rättigheter, informationssamhället, kunskapsspridning och skyddat privatliv göra det möjligt för oss att ta ställning i hundratals enskilda sakfrågor, men också genom att ta upp existerande politiskt allmängods. Vi behöver öppet gå ut med att miljön måste skyddas, att rasism är förkastligt, att välfärdsstaten är något i grunden positivt och ta ställning i alla andra okontroversiella frågor som alla våra sympatisörer faktiskt håller med om. Det får inte vara möjligt att sänka en debattör från Piratpartiet genom att implicera att han eller hon är mot en bättre miljö.

Jag menar inte att vi ska diskutera bensinskatter eller utforma ett heltäckande miljöprogram (det finns miljöpartier som bevisligen gör detta alldeles utmärkt, vi har annat att syssla med). Jag menar att vi ska erkänna att miljön är ett grundläggande värde som vi vill försvara – och sedan lägga ett informationsperspektiv på frågan. Exempelvis hur patent hindrar utvecklingen av miljöbilar.

Är detta en farlig väg? Riskerar vi inte att få just de problem med splittring vi varit rädda för? Nej, det vill jag inte påstå. Det politiska allmängods vi tar upp är nämligen frågor som alla våra medlemmar, och för den delen alla partier med undantag för de rasistiska och konservativa (inte våra väljargrupper) delar. Vi består mestadels av vänsterfolk och liberaler – om vi tar upp frågor som fri abort, demokrati, antirasism, miljövänlighet så kommer det inte skapa problem. Snarare kommer det ge en försäkran till våra medlemmar om att vi delar deras grundläggande värden – och därmed visa att vi är ett parti som inte endast kan representera våra väljare i EU-parlamentet – utan även i riksdagen.

 1. maj 17, 2009 kl. 00:59

  ”om vi tar upp frågor som fri abort, demokrati, antirasism, miljövänlighet så kommer det inte skapa problem.”

  Är du säker? Finns det ingen risk alls för exkludering av en del genom de där ställningstagandena? Finns det inga abortmotståndare i partiet? Eller folk som menar att växthuseffekten är en bluff?

  Och var drar vi gränsen? Riskerat vi inte att öppna flodluckorna om vi börjar ta massa allmänpolitiska ställningstaganden. Även om vart enskilt ställningstagande enbart exkluderar en liten liten grupp medlemmar kan ju tillräckligt många ställningstagande addera upp till ett stort medlemstapp.

 2. Simon Rosenqvist
  maj 17, 2009 kl. 01:21

  Vissa medlemmar kommer säkert gå ur pga ett sådant ställningstagande, precis som att vissa kommer gå med pga att de anser sig vara säkra på att vi kommer garantera dessa värden.

  Oavsett vad vi gör kommer vissa medlemmar exkluderas och andra inkluderas, men detta problem har vi även när vi diskuterar detaljerna i vår egen politik. Jag slår vad om att exempelvis vår DRM-inställning både skrämt och lockat till sig medlemmar.

  Frågan vi ska ställa oss är inte om ett fåtal kommer lämna partiet eller gå med – utan om vi på det hela taget kommer bli starkare efter förändringen.

  Jag anser definitivt inte vi ska ta en massa allmänpolitiska ställningstaganden. Jag tycker vi ska ta ett fåtal väl avvägda inställningar i frågor där vår kärna av medlemmar, väljare och sympatisörer faktiskt är helt överens. Vi har inget att vinna på att vara emot miljö eller fri abort.

  Kommer vi då ”öppna flodluckorna”?

  Om vi gör detta på flytande ”alla bestämmer själva”-sätt – ja, absolut. Om vi gör en tydlig markering genom att sätta samman ett idépolitiskt program – nej, det tror jag inte.

  Att riskera att ”öppna flodluckorna” kan vara ett legitimt skäl till oro, men oftast är det förrädiskt eftersom det implicerar att man inte har kontroll över situationen. Tvärtom vill jag påstå att vi när som helst kan stanna och dra en gräns mellan det allmänpolitiska och det övriga.

  Redan idag har vi allmänpolitiska idéer med oss utanför integritet och information/kunskapsresonemang. Exempelvis är vi för mänskliga rättigheter och demokrati. Finns det inte någon i partiet som skulle föredra diktatur? Förmodligen. Är detta en anledning att inte arbeta för demokrati? Absolut inte.

  Varför det? För att demokrati är ett grundläggande värde som alla socialister och liberaler inom partiet är helt överens om. Att inte ”ta ställning” i den frågan skulle vara ett misstag. På samma sätt anser jag vi bör fundera över vilka värden utöver detta vi faktiskt är överens om, och inkludera även dessa.

 3. maj 17, 2009 kl. 01:31

  Hm. Jag känner mig också – minst sagt – tveksam. Jag vill absolut inte att (PP) skall bli ett parti som rabblar okontroversiellt politiskt (korrekt) allmängods. Jag ser inte meningen. Tvärtom; jag skulle bli oerhört irriterad. Varför skall man ”öppet gå ut med” att miljön behöver skyddas? En enda sådan tendens hos (PP) och jag skulle omedelbart gå ur – inte för att jag är för miljöförstöring, utan för att jag inte tål politiskt korrekta floskler.
  Och abortfrågan skulle jag akta mig noga för att ta i.

 4. teirdez
  maj 17, 2009 kl. 01:40

  Vi har ju bevisligen tidigare ställt oss bakom formuleringar om icke-diskriminering i vårt partiprogram, trots att det har nämnts i alla fall ett par gånger på forumet att vi borde gå ihop med Sverigedemokraterna för att vissa av våra väljare både ogillar invandrare och tycker om fildelning. Så vi definierar redan våra politiska ställningstaganden så att de exkluderar vissa grupper. Om man nu är rädd för abortmotståndarnas flykt, alltså.

  Jag menar ju att Piratpartiets politik är ett medel för all annan politik. Ur vår politik kommer möjligheterna att åtgärda alla andra problem på nya och konstruktiva, kanske bättre, sätt. Kanske är det därför vi är tvärpolitiska?

 5. Olof Noaksson
  maj 17, 2009 kl. 02:17

  Hmm. Intressant inlägg och välskrivet. Jag ställer mig dock negativt till en piratideologi. Vi är demokratins förkämpar som det ser ut idag. Vi bygger det demokratiska system som andra ska använda senare. Det är inte vår uppgift att axla manteln. Vi ska inte forma systemet för oss själva. Medborgarrörelser har ingen plats i regeringen. Säg vad du vill men det är min övertygelse. Jag är med i Piratpartiet för att jag stödjer vårt principprogram till fullo.

  Jag kommer att gå ur den dagen vi börjar prata om jobbpolitik. Jag är tveksam till att vi skulle kunna enas kring det alls. Demokrati är systemet vi ska bygga, inte använda. Vi är en medborgarrättsrörelse, vi tjänar ett syfte, när det syftet försvinner, försvinner PP.

 6. Linus
  maj 17, 2009 kl. 02:35

  Om en majoritet av medlemmarna ställer sig bakom dessa drastiska reformer av partiets ställningstagande ser jag inte något problem med det – som Amelia och Simon påpekar kommer troligen några att lämna partiet medan andra säller sig till det.

  Dock kvarstår problematiken med att på ett transparant sätt verka för att ändringarna verkligen återspeglar medlemmarnas åsikter (till skillnad från endast de ledande medlemmarnas åsikter), mht den dåliga uppslutningen på årsmöten – hur många var vi sist? Drygt 100? Med ca 10.000 medlemmar…

  I praktiken borde man iofs kunna lägga förslag inför ett medlemsmöte (ordinarie eller extrainsatt) för att sedan skicka ut förslagen i enkätform till alla medlemmar där de tar ställning för/emot/prioritering/ändring, och sedan rösta om förslagen på årsmöte?

  (Vet inte hur tydligt det blev, då mina tankar f.n. grumlas av trötthet – godnatt!)

 7. Simon Rosenqvist
  maj 17, 2009 kl. 02:47

  Anais: Jag håller inte med om att det är floskler. Tvärtom så blir dessa ställningstaganden nödvändiga ifall vi vill lägga piratperspektiv på olika områden i praktiken (vill vi bara kämpa för fri fildelning och mot FRA, och inget annat, så är de dock så klart onödiga).

  Om vi ska berätta hur informationsperspektiv på politiken kan avhjälpa miljöproblemen måste vi först ha gått med på att det finns ett problem som ska åtgärdas. Det är detta jag menar med att acceptera vissa politiska allmängods.

 8. Jimmy Andersson
  maj 17, 2009 kl. 06:45

  Välskrivet och väl argumenterat för din åsikt.
  Jag skulle dock vilja lägga fram tanken, om att att det finns andra (kanske många) aktiva inom piratpartiet, som fungerar som jag. Jag har en egen politisk ideologi och tillhör egentligen ett annat parti. Det parti jag tillhör har dock tyvärr aldrig haft en egen agenda inom frågor som rör den personliga intrigiteten. Jag röstar nu på piratpartiet för att vi ska få så mycket mandat att de stora partierna vaknar och skaffar sig en egen åsikt i intrigitetsfrågor.
  Om Piratpartiet skaffar sig ett bredare partiprogram kommer jag inte lägga min röst där längre, då jag anser detta kommer urvattna våra centrala frågor.

  Utöver detta vill jag påpeka att det inte är omöjligt att ett av de partier vi nu tar röster från kan vara SD. Båda våra partier har stort stöd bland unga män. Jag, precis som många andra, ogillar skarpt (faktiskt hatar) det partiets ideologi, men det finns i mitt tycke en fråga viktigare för demokratin än de frågor SD engagerar sig i. Därför kan jag tänka mig stå på samma sida som de som annars röstar på SD, så länge vi inte aktivt letar efter fler gemensamma nämnare inom vårt parti. Att formulera allt för kraftiga påstående om invandrarfrågor kommer skrämma bort väljare och oavsett vilka väljare som går skadar det oss.

  Jag tror det riskerar urholka oss som politisk kraft att bredda våra ställningstagande, eftersom våra väljare är en så bred och osammanhängande skara från samtliga sidor av det politiska spektrat. Jag är helt övertygad om att bredda våra frågor innan vi nått riskdagen kommer enbart säkerställa att vi aldrig når dit och dessutom åter förpassa våra frågor till en mörk vrå där alla kan glömma dem igen.

  Många av oss är engagerade i sakfrågor och har därför gått med PP, vi har inte gått med PP till följd av bred politisk enighet.
  Slutligen delar jag inte din uppfattning att abortfrågan är så enkel. Låt oss inte gå där…

 9. Trezker
  maj 17, 2009 kl. 07:31

  Jag tycker absolut att Piratpartiet bör utveckla sig till ett helt paket någon gång framöver. Men just till EU-valet är det väl lite för snävt.

  Tills vidare får vi göra vårt bästa med de få frågor vi har definierat. Dra slutsatser om vad för effekter PP’s politik kommer få på samhället.

  När PP börjar överväga att ta ställning i ”övriga frågor” måste detta naturligtvis göras med medlemmarnas stöd. Jag skulle vilja föreslå att styrelsen först formulerar ett ställningstagande, sedan skickar detta till samtliga medlemmar för deras övervägande med uppmaning att skicka tillbaka sin åsikt innan ett visst datum. Sedan görs en utredning av responsen.

  Antingen skrotar man förslaget helt för att ”alla” hatar förslaget, eller så gör man justeringar och skickar ut ett andra förslag på likadan runda. Om responsen blir till största delen positiv kan man ta upp förslaget till omröstning.

  Först måste man naturligtvis hålla ett årsmöte där en sådan procedur godkänns.

 10. maj 17, 2009 kl. 09:28

  Faktafel: ”…När jag hörde Mikael upprepa argument som vi pirater kommit att vänja oss vid kunde jag inte låta bli att dra kopplingen till en annan riksdagsman…”
  Mikael von Knorring är inte riksdagsman.

  Mikael von Knorring, motionsförfattaren till ”Fri Fildelnings-motionen” som vann majoritet förra sommarens partikongress (Vänsterpartiet) är i dag marginaliserad av ledningen i det egna partiet. Varför skriver jag detta? Jo, läs Siv Holma(V) som är kulturutskottets ordförande. Har partistyrelsens öra i Vänsterpartiets kulturprogram. Även Karl Sigfrid(M) är marginaliserad i den egna riksdagsgruppen. Karl Sigfrid(M) har besöksförbud i riksdagen när den röstar i frågor som FRA (två gånger) och Ipred (en gång). Svaret på hur det komer sig att Karl Sigfrid och Mikael von Knorring står på samma punkt i ”Fri Fildelning” är mitt svar: Nyliberalism.

  En intressant detalj. I praktiken röstade Siv Holma(V) med socialdemokraterna i Ipred-lagen. Siv Holma(V) lämnade in en egen Ipred-motion samt avstod att rösta den 25 februari 2009.

 11. jonasdn
  maj 17, 2009 kl. 09:49

  less is more, Amelia.

 12. Grå
  maj 17, 2009 kl. 10:13

  Jag har med stort intresse följt den gryende piratideologin. Den finns redan i det kluster av tankar, hjärnor och datorer som utgör piratrörelsen (PP, Piratbyrån, och andra). Däremot verkar den lite svår att formulera till en statisk text eftersom det inte är så vi fungerar, men det finns fragment nedskrivna i forum, bloggar, wikis, etc.

  En sammanfattning som jag uppfattat piratideologin:

  Piratideologin grundar sig på demokrati.

  * Kunskapssamhället: Ge så många tillgång till så mycket kultur och kunskap som möjlig. Internet är det främsta verktyget för detta, men inte det enda. Främja deltagarkultur så att ännu mer kan skapas från det befintliga. Patent och kopieringsmonopol hämmar kreation och måste därför bort.
  * Fritt och öppet samhälle: Den personliga integriteten är en grundläggande del av en sann demokrati och måste värnas. Ytterst få undantag får göras, och endast med domstolsbeslut. Alla former av makt, statlig, företag eller andra organisationer, måste dock kunna granskas av allmänheten för att inte korruption ska kunna få fäste.
  * Demokrati: Alla andra aspekter av en sann demokrati måste skyddas och får inte urholkas.
  * Förhållande till andra ideologier: Låt dessa fortsätta sin intellektuella kamp. Det är genom att olika synsätt tävlar mot varandra som samhället utvecklas. Samhällsmässig utveckling har endast skett då det uppstått en konflikt mellan en rivaliserande ideologier. De flesta ideologier kämpar för att utplåna de andra, men då någon dominerar totalt avstannar samhällets utveckling. Denna kamp får dock aldrig resultera i odemokratiska åtgärder mot allmänheten eller i att förhindra folkets tillgång till information.

 13. maj 17, 2009 kl. 10:20

  Nej nej, hela idén med Piratpartiet är att slippa kompromissa. Som Falkvinge sa: välja mellan kärnkraft och FRA, så väljer miljöpariet kärnkraft, PP väljer FRA. Men det gör vi bara för att det inte finns något att välja mellan. Så snart det finns en massa andra ställningstaganden börjar kompromissandet.

  Däremot finns det en hel del ställningstaganden som kan göras utifrån ett privatlivsperspektiv. Abort är faktiskt en sådan fråga, vem när eller om jag föder tillhör mitt privatliv. Men miljön, arbetsmarknadspolitik eller ekonomi är inte sådana frågor.

 14. jacobdexe
  maj 17, 2009 kl. 10:22

  Vi har tidigare inte bara ställt oss bakom frågor, i vårat partiprogram, som faller utanför våra ramar. Lissabonfördraget var en sådan del som inte är helt okontroversiell inom partiet.

  Klara, Amelia, Janne och några till har redan börjat skriva inlägg och tala i debatter med utökad insyn i andra frågor, som miljö, arbetspolitik osv. Med bravur!

  En ideologi som vi pirater utformar har möjligheten att de alla de bästa allmänaccepterade idéerna från alla andra partier. Vi refererar ofta till Ulf Bjerelds text om politiska skiljelinjer. Precis som att miljöpartiet har gått från ett enfrågeparti till ett parti med större programbas (kanske dock inte alltid en lyckad sådan) så kan Piratpartiet också göra en sådan övergång på ett långt mer genomtänkt vis, om vi förhåller oss till den politiska skiljelinjen!

  Därför kan vi säga att våra tankar om miljö innefattar begränsningar av patent, större användning av digitala medier istället för papper osv. Vi kan säga att större användning av open source i sjukvård och skolor kommer dra ner kostnaderna för licenser och andra onödiga utgifter (och tänk hur snabbt vi hade kunnat ta bort ”inlärningskurvan på t.ex. Linux om barnen lär sig det i skolan istället för Windows)

  Vi har möjligheter att skapa en ideologi som inte bara omfattar Piratpartiet, utan kan adopteras av de andra partierna och hjälpa vår fråga förbehållslöst!

  Mer om detta i framtida bloggposter ;)

 15. Anders Troberg
  maj 17, 2009 kl. 10:37

  Det man behöver är kanske vita, grå och svarta frågor:

  Vita: Hjärtefrågor som inte kompromissas, som man slåss till sista blodsdroppen för. Här ligger de tre huvudfrågorna, och sådant som mänskliga rättigheter.
  Grå: Frågor som man kan tänka sig att ta ställning i, även om de inte direkt är relaterade till de vita frågorna. De är dock förhandlingsbara. Vi offrar inte några gentjänster på dessa frågor, men kan vi ta ställning utan direkt kostnad så har vi en linje.
  Svarta: Frågor som vi inte bryr oss om annat än som bytesmedel för att vinna stöd för de vita frågorna.

  Som andra sagt så måste man dock vara försiktig. Blir PP ett miljöparti till så kommer jag att droppa ut och skapa ett nytt PP hellre än att rösta på dem.

 16. Simon Rosenqvist
  maj 17, 2009 kl. 11:09

  minata: Det stämmer, tack för korrigeringen. Jag har nu ändrat i texten.

 17. maj 17, 2009 kl. 11:16

  Simon: Bara för exemplets skull, vad ÄR egentligen problemet med miljön? Om man nu ska erkänna att det finns ett problem, då känns det ju som att det är helt menlöst att göra det och prata om informationsfrihetsbaserade lösningar utan att specifiera problemet. Jag tror det är oerhört svårt att hitta en minsta gemensam nämnare inom t.ex. vad miljöproblemet är.

  Informationsbaserad lösning på whatever problem är nog alla piratpartister med på dock. Hur mycket billigare och effektivare utveckling och marknad kan bli osv. Men det går ju applicera på _alla_ utvecklingsområden, så att då börja specifiera vissa, enligt dig väl valda, problemområden blir ju ganska meningslöst. Svaren kan vara välformulerade och mycket mer generella än så.

 18. maj 17, 2009 kl. 11:26

  Piratpartiet är ju partiet som förstår informationssamhället. Informationssamhället påverkar ju alla ämnen. Internet kan effektivisera informationsutbytet oavsett vad som diskuteras. Fördjupa kunskapen om vilka åtgärder som finns.

  Får jag förslå att ni i Piratpartiet använder er av informationssökningen och vidgar perspektivet i parlamentsdebatter. Ni kan ju dela med er av den information ni hittar, påverka likt en föreläsare med sammanställningar av alla de alternativ som finns, med data och allt, samtidigt som ni röstar enligt hur ni har sagt? (Det vill säga enligt vågmästarprincipen.)

  Kort och gott, ni borde kunna verka för att utbilda era geliker i parlamentet i att basera sina ideologier på färska, med hjälp av Internet väl underbyggda, perspektiv utan att kompromissa med era vallöften.

 19. maj 17, 2009 kl. 12:26

  David:
  Det är mycket riktigt så jag tror att vi måste engagera oss i det dagliga arbetet i riksdagen när de frågor som inte direkt rör oss kommer upp på dagordningen. Att ställa sig helt utanför det arbetet tror jag inte är ett alternativ, och skulle se hemskt dåligt ut.

  Jag tycker f.ö att debatten om ideologin, och huruvida programmet kommer breddas är intressesant. Jag tror vi kommer finna att våra värderingar berör mycket mer än vi tror, utan att för den delen börja prata klassisk fördelningspolitik. Det kan vara värt att tänka på att om vi ämnar ställa upp i kommunval, landstingsval osv. så måste man hitta nya vinklingar på den politik vi för. Precis som dexe säger så kan de innebära open source lösningar i skolor och på sjukhus t.ex.

  Ska försöka hoppa på blogpostnings-tåget i ämnet så snart jag hinner.

 20. maj 17, 2009 kl. 13:13

  Grå sammanfattar alldeles utmärkt (nr 12). Om man vid sidan om börjar ägna sig åt pk-trams – vilket jag vidhåller att det är – går jag omedelbart med i Anders Trobergs parti.

 21. maj 17, 2009 kl. 13:38

  ”Vad som krävs är att vi lämnar vår snäva sakfrågepolitik och tar steget ut i idépolitiken. Vi behöver redan i höst formulera ett idépolitiskt program – en sammanfattning av vår samhällsanalys (hur det ser ut) och samhällsvision (hur vi vill att det ser ut). ”

  Kan inte göra annat än att hålla med. Även om vi kanske inte nödvändigtvis behöver ta ställning i annat ”politiskt allmängods” så behövs en samhällsanalys och vision. Kan mycket väll se att PP blir en konstant kraft i riksdagen, som ständigt går i fronten för demokrati, mänsliga rättigheter, frihet och ”kunskapssamhället”. Det finns ett konstant behov av detta, en tvärpolitisk visionär/progressiv kraft som ständigt finns där för att bygga ”kunskapssammhället”.

 22. Fredrik Larsson
  maj 17, 2009 kl. 13:51

  Du faller just nu i fällan som de flesta gör när dom börjar tänka till. Du börjar förutsätta att du har mer rätt än andra eller att andra tänker/tycker som du. Därför försöker du forma ett ramverk som sätter struktur i det du tänker för att sedan använda detta till att få andra att tänka som du.

  Nej PP är ett meta-demokratiskt parti och börjar man rucka på det så faller partiet.

  Olaf Noaksson skrev:
  Vi är demokratins förkämpar som det ser ut idag. Vi bygger det demokratiska system som andra ska använda senare. Det är inte vår uppgift att axla manteln. Vi ska inte forma systemet för oss själva. Medborgarrörelser har ingen plats i regeringen. Säg vad du vill men det är min övertygelse. Jag är med i Piratpartiet för att jag stödjer vårt principprogram till fullo.

  Grå Skrev:

  Piratideologin grundar sig på demokrati.

  * Kunskapssamhället: Ge så många tillgång till så mycket kultur och kunskap som möjlig. Internet är det främsta verktyget för detta, men inte det enda. Främja deltagarkultur så att ännu mer kan skapas från det befintliga. Patent och kopieringsmonopol hämmar kreation och måste därför bort.
  * Fritt och öppet samhälle: Den personliga integriteten är en grundläggande del av en sann demokrati och måste värnas. Ytterst få undantag får göras, och endast med domstolsbeslut. Alla former av makt, statlig, företag eller andra organisationer, måste dock kunna granskas av allmänheten för att inte korruption ska kunna få fäste.
  * Demokrati: Alla andra aspekter av en sann demokrati måste skyddas och får inte urholkas.
  * Förhållande till andra ideologier: Låt dessa fortsätta sin intellektuella kamp. Det är genom att olika synsätt tävlar mot varandra som samhället utvecklas. Samhällsmässig utveckling har endast skett då det uppstått en konflikt mellan en rivaliserande ideologier. De flesta ideologier kämpar för att utplåna de andra, men då någon dominerar totalt avstannar samhällets utveckling. Denna kamp får dock aldrig resultera i odemokratiska åtgärder mot allmänheten eller i att förhindra folkets tillgång till information.

  Den dagen någon försöker använda PP som plattform för något annat än dessa tankarna förvinner de flesta som kan tänka sig rösta på oss.

  Mvh
  Fredrik Larsson

 23. maj 17, 2009 kl. 14:09

  Kanske det är nån form av ”piratkonsekvenser” som behövs. Jag tycker Amelias inlägg om miljön är ett praktexempel på en konsekvens av PP’s politik. Det handlar inte om för eller emot miljö dock en konsekvens.

  Vad jag tycker behövs är mer grottande i just dessa konsekvenser. Jag har hört många goda argument för patentlagstiftningen t ex. Vilka jag kan köpa, i det läget skulle det sitta fint med en konsekvensaalys med pp-glasögon.

  Hela samhället kommer påverkas, det handlar om att se var, hur och varför.

  Intressant är det, otroligt intressant.

 24. Anders
  maj 17, 2009 kl. 14:10

  Hej Simon,

  Kul att du uppskattade föredraget! Det kommer i veckan läggas upp som mp3 på vår temasida.

  Om ni mot förmodan skulle tagit ”Minata” (som verkar cyberstalka Micke vK på bloggar) ovan på allvar så är det alltså inte så att Mikael är marginaliserad i vänsterpartiet i fildelningsfrågan. Tvärtom vann hans motioner på kongressen och har starkt (och allt starkare, tack piratpartiet!) stöd i både partiet i stort och i partiledningen, inklusive partiledare. Siv Holma i kulturutskottet gillar inte beslutet, det stämmer, och hon har röstat mot partilinjen vid något tillfälle. Dock förlorade hon stort när det nya kulturpolitiska programmet antogs, som numera är positivt till fildelning.

  Era ideologiska diskussioner lägger jag mig inte i, men lycka till!

  Anders, VSF Lund

 25. maj 17, 2009 kl. 14:13

  Jag är skeptisk om tiden eller piratpartiet är mogen för denna debatt. Det är lätt att sätta upp finger i luften och ta vissa lättsmälta åsikter som sanningar och säga att det är en ideologi. Det är svårare att utgå från den politik vi för nu och därifrån formulera en stor övergripande ideologi.

  Jag har förståelse för att när någon piratpartist blir ansatt med frågor om var vi står utanför vårt fokus eller när någon debattör försöker få oss att överge piratpartiet, så skulle denne vilja ha en komplett politik som sköld.

  Ta gärna upp denna diskussion efter valet 2010, för då är det dags att utvärdera hur dessa två valkampanjer har gått och framförallt våra valresultat.

  Men det viktiga är att nu när det blåser upp ett kritiskt granskande av oss att vi står fast vid rodret och ligger högt i vind.
  Att söka lä nu är att ge upp!
  Alle man på däck, mina vänner och pirater!

 26. maj 17, 2009 kl. 14:43

  Några snabba tankar som jag möjligen utvecklar i kommande post på min egen blogg:

  En deskriptiv ideologi är nog inte fel som en kompass för de som är fast i gammelpolitiskt tänk och vill förstå PP.

  Men en preskriptiv ideologi tror jag ofelbart leder åt skogen.

  Med det senare menar jag att någon ideologigrupp på bardska manér sätter ihop en ideologi som vi sedan ska luta oss mot eller pröva frågor mot.

  Vad PP behöver nu, i min ödmjuka mening, är mer tydlighet (mindre ”vi tar inte ställning”) och mindre ideologiskt dravel (piratideologi, skiljelinjer blaha) ;-)

  Bjereld och Demkers nya skiljelinje är ett utmärkt verktyg för att beskriva och försöka förstå piraternas resonemang. Men att upphöja den till religion eller ideologi, vad skulle det syfta till egentligen?

  Jag tror i likhet med Grå att vår ideologi är distribuerad och en summa av tankar och uttryck på en mängd olika fora; bloggar, forum och i chattrum.

  Beskriv och sammanfatta den gärna. Men för min del så klarar vi oss utmärkt utan en egen ideologi skriven i sten.

 27. Johan Liljeblad
  maj 17, 2009 kl. 14:44

  Jag tror detta är e nyckelfråga för PP:s framtid efter EU-valet. Själv tänker jag rösta PP nu till EU, i första hand som en stark signal till politiker och folk i gemen som inte insett allvaret i situationen. Dock är jag mycket tveksam till att rösta på PP till riksdagsvalet, just p g a andra viktiga frågor och att jag inte vill att MP (som det då nog blir) ska hamna under 4 %-spärren.

 28. En sann pirat
  maj 17, 2009 kl. 14:57

  Alla partier har sin grund att stå på och PP har sina 3 frågor samt internet som sin, så som jag ser det. Och att ta ställning till andra frågor just nu, som inte har något samanband med PP:s grundfrågor är PP inte redo för, och skulle förmodligen splittra partiet för närvarande.
  Och jag kommer vara lojal mot PP även om det innebär att vi går ihop och samarbetar med ett parti som jag aldrig någonsin skulle tänka mig att rösta på i vanliga fall.
  PP måste först stärka sin grund tillräckligt och komma in i riksdagen först, innan ens tanken på ett större partiprogram kan vara aktuellt.

  Men jag ser fram emot den dagen då vår grund är stark nog, och vi kan tillsammans skapa den politik vi kan tänka oss.
  Sker inte detta, kommer förmodligen PP bara vara ett syftesparti som försvinner då syftet är uppnått.

  MVH en sann pirat

 29. maj 17, 2009 kl. 16:14

  Hej Simon,

  Om ni mot förmodan skulle tagit “Minata” (som verkar cyberstalka Micke vK på bloggar)
  ovan på allvar så är det alltså inte så att Mikael är marginaliserad i vänsterpartiet
  i fildelningsfrågan. Tvärtom vann hans motioner på kongressen och har starkt
  (och allt starkare, tack piratpartiet!) stöd i både partiet i stort och i partiledningen,
  inklusive partiledare.
  Siv Holma i kulturutskottet gillar inte beslutet, det stämmer, och hon har röstat mot
  partilinjen vid något tillfälle. Dock förlorade hon stort när det nya kulturpolitiska
  programmet antogs, som numera är positivt till fildelning.

  Anders, VSF Lund (se blogginlägg 24)
  VSF = Vänsterns Studentförbund

  Min kommentar: Som socialdemokrat är jag övertygad om att Vänsterpartiet får begrava
  sina idéer om fildelning i någon undanskymd vrå vid en regeringsbildning röd-grön 2010.
  Mitt tips på kulturminister: Siv Holma(V). Möjligen har jag misstagit mig på Vänsterpartiets
  inställning i dag i fildelningsfrågan.
  Detta smärtar mig mycket hårt, Vänsterpartiets majoritetsbeslut juni 2008.
  Hoppas på ett dåligt valresultat för Vänsterpartiet 2009 och 2010.

  När det gäller EU-arbete finns inga band med socialdemokratin.

  Min tröst – Vänsterpartisternas reservationsskrivning 2008:

  Mats Einarsson(V) och Mats Pilhem(V)
  citeras nedan i reservationen av fildeningsmotionen som vann majoritet på
  Vänsterpartiets partikongress sommaren 2008.

  ”Vänsterpartiet stod och står bakom de förändringar av upphovsrättslagstiftningen
  som gjordes under den förra mandatperioden. Upphovsrätten, såväl den ideella som
  den ekonomiska, är helt avgörande för att kulturlivet ska kunna utvecklas.
  Dess viktigaste funktion är inte att skydda multinationella mediaföretags intäkter,
  utan att göra det möjligt för upphovsmännen – musikerna, författarna,
  konstnärerna osv. – att behålla kontrollen över sina verk och tillgodogöra sig det
  värde de skapar.

  Den tekniska utvecklingen, i synnerhet internet, har medfört nya förutsättningar
  för upphovsrätten, men har inte minskat vikten av att den upprätthålls. Genom
  fildelningsprogram kan stulet upphovsrättsskyddat material (musik, filmer, spel m.m.)
  snabbt och kostnadsfritt göras tillgängligt över hela världen.

  Även om det inte sker i kommersiellt syfte skadar det utan tvekan upphovsrättsinnehavarnas
  ekonomiska intressen. Visserligen kan gratisspridning via nätet ibland vara till
  upphovsrättsinnehavarens fördel som en del i marknadsföringen, men beslutet att sprida
  gratis måste fattas av den som har upphovsrätten till materialet, inte någon annan.”

 30. infallsvinkel
  maj 17, 2009 kl. 20:08

  Mycket intressant inlägg.

  Jag är dock övertygad om att en utvidgning av Piratpartiets ideologi måste ta tydligt avstamp i partiets grundläggande principer – och inte i någon flumuppfattning om att det finns frågor där ”alla ändå är överens”.

  När det gäller t.ex. frågan om fri abort:

  Vilken är den Piratpartistiska utgångspunkten? Till vilken vecka ska fri abort gälla? Vecka 3, 6, 12 eller 35? Ska fri abort gälla tills fostret är livsdugligt? Eller till dess att det öppnar ögonen?

  Jag kan helt enkelt inte klämma in ett Piratpartistiskt perspektiv i frågan.

  När det gäller miljöpolitiken:

  Ska skatteväxlingen fortsätta? Vilka skatter på miljöfarliga ting ska då höjas? Vilka andra skatter ska sänkas? Vilket gränsvärde ska gälla för utsläpp av koldioxid från bilmotorer? Existerar en antropogen växthuseffekt? Ska förändringar i infrastrukturen (t.ex. järnvägsbyggen) ske pga. miljöperspektivet?

  Om det enda man kan enas om är att ”miljön är viktig” och att ”fri abort ska gälla”, men inte kan uttala sig om någon enda detalj i sakfrågan – då gör man bara sig själv till åtlöje.

 31. Gunnar P
  maj 17, 2009 kl. 21:57

  @ jacobdexe & Anders Troberg

  Tycker att ett Vit/grå/svart system är en bra ide generellt. Mer som en riktlinje för folk som inte känner till PP snarare än våra faktiska medlemmar.

  Många bra ideer så som mer open source i skolor och stat etc är bra frågor som hjälper fri kultur och konkurrens på marknaden, men som inte är lika viktig som integriteten.

  Även om vi skippar denna uppdelning, så vore det rätt bra att försöka sammanstälal våra vård-frågor, miljöfrågor fördelningsfrågor etc. Med detta menar jag:

  – Vården bör använda mer open source programvara för att spara licenspengar.
  – Inom miljön så vill vi begränsa patent för att förbättra utvecklingen av miljöanpassade produkter. Mer information via webben istället för tiotusentals papperstryck etc.
  – Vi kommer inte ta ställning till skatt eller bidrag, men desto viktigare att de delar av myndigheter som inte behandlar personlig information bör ha högre transparens i hur pengar används. Detta för att göra det lättare att påpeka brister och öka effektiviteten för gemene man. Byta ut komplicerade statliga verk mot en mer nätbaserad närvaro för att ge bättre service med mindre skattemedel.
  – Kanske även större insyn i vad våra faktiska politiker sysslar med, vad de gör med de pengar vi ger dem. Det kan finnas personkänsliga detaljer som inte skall inkluderas, men en ökad politisk transparens generellt för att minska onödiga utgifter och öka demokratin inom landet.
  – Genom ökad demokrati blir ökat valdeltagande en viktig fråga.

  Jag vet att det inte är helt genomtänkta exempel och jag vet att de kan väljas bättre, och/eller formuleras bättre, men poängen är att visa folk att våra tre frågor faktiskt är helt otroligt viktiga i det stora hela.

  Det betyder inte att vi specifikt skapar en ideologi så mycket som att visar att det vi kommit fram till såhär långt faktiskt är så viktigt att det behövs ett parti för att se till att samhället som vi känner till det i 2000-talet kommer få fortsätta.

 32. Simon Rosenqvist
  maj 18, 2009 kl. 00:45

  @ C Magnus Berglund:
  Förmodligen är vi inte mogna för frågan om politiskt allmängods. Däremot tror jag absolut vi är mogna för en piratideologi i meningen att vi formulerar mer allmänna resonemang om integritet och information/kunskapspolitik.

  @ infallsvinkel:
  Det är en allvarlig kritik mot mina tankegångar, och kanske kritik som helt tar udden ur idén om att acceptera politiskt allmängods. Dock kanske man inte ska vara rädd för att göra vissa ställningstaganden. Exempelvis kan vi faktiskt vara för miljön utan att ha åsikter om koldioxidskatter. Vi borde väl kunna vilja gynna miljön sett ur vårt eget perspektiv – utan att samtidigt bedöma alla andra perspektiv och föreslagna lösningar?

 33. Nils
  maj 20, 2009 kl. 13:14

  Här är just en bra anledning till att försöka svara på alla frågor ur ett pirat-perspektiv.

  Piratpartiets Christian Engström förklarar att det är ställningstaganden utifrån partiets ”allmänna grundsyn”.

  http://www.dn.se/fordjupning/europa2009/vad-ska-du-rosta-pa-i-eu-valet-1.869858

 34. MekApelsin
  maj 21, 2009 kl. 00:56

  Att ungmoderater och ungvänsterfolk har likadana åsikter om frågor som är allmängiltiga är väl inte konstiga. Moderaterna har växt ifrån konstiga idéer om att rösträtten ska vägas efter inkomst och vänsterpartiet har lämnat idén med en revolution som ska leda till en ”demokratisk” utopi, till fördel för att allmän rösträtt ska gälla. Frågan om att demokratiska regler ska gälla på nya kommunikationsvägar kommer växa in i de gamla partierna. Piratpartiet behövs för att påskynda den övergången.

 35. maj 26, 2009 kl. 11:07

  Spontant känner jag mig också mycket skeptisk till att utvidga Piratpartiets program. Huvudanledningen till PP:s fåfrågeställningstagande är ju taktiskt och strategiskt, dvs att sätta fokus på våra viktiga framtidsfrågor samt vara en murbräcka in i maktens korridorer.

  Med detta sagt så visar tyvärr den bistra verkligheten på att det kanske inte räcker. För om det verkligen varit så att demokratin och dess framträdande aktörer varit i grund och botten rekorderliga så borde väl härvidlag PP gjort sig umbärligt? Det finns ett stort folkligt motstånd mot Integritetsinskränkningar. Det finns ett stort folkligt stöd för ”Den Nya Tiden” och allt vad det innebär i form av behov av reformerad upphovsrätt). Ändå kör våra kära folkvalda på utan verklighetsanknytning, utan framtidstro/-förståelse.

  Jag börjar alltmer tro att etablissemangets tillfälliga snedseglande i Piratismens frågor inte alls är särskilt tillfälligt eller ens kan betraktas som snedseglande. Något är i grunden fel med vår demokrati annars skulle som sagt Piratpartiet inte kommit dithän vi gjort.

  Exakt hur stor den demokratiska rötan är törs jag inte sia om men helt klart är i varje fall att det finns en hel del mögelzoner och ruttnat virke nuvarande konstruktion. Kanske är det så enkelt att det helt enkelt inte går att spela ett ful- och falskspel hur länge som helst utan att det fula och falska äter sig in i benmärgen på de deltagande?

  Min poäng är att vi nog inte bör sväva iväg alltför mycket i en eventuell partifrågebreddande iver men däremot bör vi anamma de frågor som är närbesläktade vår politik med kraft. Exempelvis har vi mycket att snappa upp från Larry Lessigs initiativ mot den systemiska korruptionen inom amerikanska kongressen etc. Transparens är en framtidsfråga som helt ligger i linje med Piratpartiets. En del av rötan jag nyss nämnt tror jag vi kan komma till rätta med genom ökad transparens. En annan del lär kräva kraftigare insatser som att vi för upp hela demokratikonceptet till debatt och diskussion. Med detta menar jag i princip att en översyn av hur väl demokratin fungerar måste göras…och då är det mumma om det är vi som äger även denna fråga.

 36. Månkaninen
  juni 1, 2009 kl. 22:37

  Även jag är tveksam till att utvidga partiet till att ha ett komplett program. Bra mycket bättre att tydligt förklara vågmästar- och kohandelsprincipen.

  Om höger och vänster tycker olika kohandlar vi och hjälper den som hjälper oss mest. Vill minnas Falkvinge exemplifierade med 75% eller 80% A-kassa. Här finns osäkerheten för den som tycker våra frågor är viktiga; vi någonstans i mitten av svensk politik, men kan inte lova exakt.

  Om höger och vänster däremot tycker lika så kommer vi också att tycka så (eftersom det blir en icke-fråga i riksdagen). Gäller t ex ”rädda miljön”, ”fri abort” osv. Frågor som Anaïs kallade ”okontroversiellt politiskt (korrekt) allmängods”. Ingen väljare behöver vara orolig för vad en röst på PP i dessa fall betyder. Ingen behöver tro att vi kommer att driva SDs åsikter.

  Finessen med att förbli ett vågmästarparti är att vi definierar vårt allmängods flytande genom de andra partiernas åsikter.

 1. maj 18, 2009 kl. 13:10

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: