Hem > Europeisk politik, Handel, Internationell Politik, Piratfrågor > Sak som bekymrar mig: EPA:s

Sak som bekymrar mig: EPA:s

Ekonomiska partnerskapsavtal, EPA:s, är särskilda avtal EU just nu förhandlar med före detta kolonialstater. Grunden är att EU innan WTO bildades hade fördelaktiga handelsavtal med gamla kolonier i Afrika, Karibbien och Sydostasien (ACP-länderna), som sedan inom WTO har kritiserats som otillbörligt gynnsamma. Det föranledde att man behövde initiera nya förhandlingar för att kunna behålla i stort sett samma handelsrelationer som tidigare.

Men EPA:rna har stora problem. DG Trade under Mandelsson har bland annat drivit immaterialrättsfrågorna väldigt hårt (eller egentligen, försökt driva fram immaterialrättslig lagstiftning i partnerskapsländerna snabbare än TRIPS kräver, så vitt jag förstår), och EPA:rna öppnar också upp partnerskapsländernas gränser i betydligt vidare omfattning än vad GATT-avtalet påbjuder.

Så. För att börja i en annan ände. Nigeria har världens snabbast växande mobiltelefonimarknad. Sedan 1999 har antalet mobiltelefoner med abonnemang i landet ökat med 50% per år. 1999 hade 0,5 miljoner nigerianer tillgång till telefon. 2007 hade 42 miljoner nigerianer telefon. Varför det?

Statligt subventionerade abonnemang.

EPA:rna skulle i stort sett tvinga fram en avreglering av abonnemangsmarknaden. Inga fler subventioner, mycket lägre täckning. Idag är utbyggnad av mobiltelefonnätet en valfråga: regionpolitiker och lokalpolitiker bygger ut mobilnätet enbart för att få sitta kvar nästa mandatperiod. Täckningen är inte jättebra men blir i rasande fart betydligt bättre. EPA:rna, som bland annat kräver snabb avreglering av handelstullarna och en i stort sett borttagen protektionism, skulle minska inflödet av pengar till staten och regionerna och försena satsningarna. Kanske.

I Europakommissionen finns en stor optimism om avreglering av de afrikanska marknaderna i deras relationer med Europa. Samtidigt finns en stor ovilja i EU att avreglera och sluta subventionera vår egen jordbruksindustri – men våra jordbrukssubventioner är i realiteten ett mycket större problem för nigerianer än vad deras protektionism är för oss.

Det som bekymrar mig är, om det inte riktigt framgår, att Europas handelspolitik gentemot ACP-länderna, Nigeria inkluderat, kanske kväser eller i alla fall försvårar, Afrikas övergång på informationssamhället. Vi har en kontinent med extremt hög potential: de är inte industrialiserade, utan rör sig direkt från någon form av bondestruktur, till informationsstruktur. Det kommer att vara sjukt spännande att se vad som händer om man bara låter det hända. Så EU:s handelspolitik mot ACP-länderna måste förändras.

Med det i beaktan går EPA-förhandlingarna mycket dåligt för EU, så det är ju inte alls säkert att de kommer ha några vidare effekter på utvecklingen.

Annonser
 1. juni 12, 2009 kl. 20:48

  Väldigt intressant upplysning! Vidrigt gjort av EU, och jag är inte förvånad. Tänk vad vackert det hade varit om EU varit solidariskt gentemot tredje världen istället? Dream on, Marco. Aja, bara att hoppas att det även i fortsättningen går dåligt för dem i EPA-förhandlingarna.

 2. juni 12, 2009 kl. 20:58

  Man har upphört att förvånas sedan vi gick in i EU

 3. juni 12, 2009 kl. 22:04

  Frihandelsavtal förutsätter, enligt min mening, frånvaro av gränstullar – det är liksom själva poängen med fri handel. Däremot vet jag inte om man behöver se lika (dogmatiskt) negativt på statliga subventioner riktade till landets egna invånare (eller rentav företag, även om jag är kritisk till dylikt). Staten Nigeria har monopol på lagstiftning inom sitt territorium, men däremot inte på att dela ut pengar till vem det vara månde. Om ett penningstarkt, privat konsortium skulle göra investeringar i nigeriansk kommunikationsinfrastruktur i en omfattning som motsvarar de nu statliga subventionerna, skulle WTO vara motståndare till det också? Exakt vad i subventionspolitiken är det som WTO vänder sig mot?

  Min tanke är alltså att man skulle föreslå WTO en kompromiss, där de handelsrättsliga hindren för utländska företag att agera på den nigerianska marknaden hävs, men Nigeria får fortsätta att använda skattemedel för att bygga ut mobiltelefonnätet. Utan detaljkännedom om situationen i landet kan jag inte bli mer precis i mitt förslag än så.

  Spelar det någon större roll för en utländsk teleoperatör i Nigeria att en del av abonnemangsintäkterna indirekt kommer från staten i form av en ”mobilpeng”, snarare än från abonnentens egna fickor? Om den utländska operatören inte lyckas bjuda under en inhemsk nigeriansk konkurrent, då råder väsentligen marknadsekonomi och allt är som det skall vara.

  Den stat som systematiskt diskriminerar utländska företag genom skattesubventioner till de egna företagen skadar i längden bara sin egen marknad. Egna erfarenheter och utbildning är en betydligt effektivare ”frihandelspolis” än utländska påbud och sanktionshot.

 4. RikMatts
  juni 13, 2009 kl. 11:53

  Några lösa grejor ur minnet.

  Mobilmarknaden har exploderat i hela afrika. Även i Nigerias grannländer, utan subventioner. Utan tvärtom säljer licenser till högstbjudande. Det har varit en del bråk om mutor i samband med licensutdelning till och med. Subventioner av lurar finns förstås, men det är väl som de som vi haft i Sverige också?

  http://www.pyramidresearch.com/points/item/090324.htm

  Mobilmarknaden i Afrika styrs alltmer av bolag från afrika eller gulfstaterna. I Nigeria av bolag från Sydafrika (MTN), Kuwait (Zain), MTL (Nigeria), Etilisat (Förenade arabemiraten). Egyptiska Orsacom ä också stort i Afrika. Europeiskt ägda mobilbolag är nog nu i minoritet. Millicom, med kopplingar till Kinnevik har några licenser (Tigo) i västafrika, men inte i Nigeria, tror jag.

  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_mobile_network_operators_of_the_Middle_East_and_Africa#Nigeria

  Sen pågår en hård strid i Senegal om en delvis utförsäljning av det statliga telebolaget Sonatel till FranceTelecom. Det talas om nykolonialism. Men det är väl en annan historia.

 5. halvmoderat
  juni 13, 2009 kl. 12:37

  Subventioneringar skadar också den inre marknadsbalansen.

  Hur skulle du vilja se en förändring av EU:s handelpolitik mot ACP-länderna?

 6. HEXor
  juni 13, 2009 kl. 12:44

  Ericsson kommer inom kort att ta över driften av Nigerias mobilnät eftersom de stora aktörerna där inte klarar av mängden nya abbonemang, utan måste ha någon större aktör som klarar detta. (SvD 12/6)

  EU måste öppna för total frihandel mot Afrika och jag tror inte EU kommer att kväsa afrikanska länders ekonomiska uppsving. Anledningen är Kina. De investerar mer i Afrika än någon annanstans, och deras överföring av inte bara finansiella investeringar, utan även kunnig, högutbildad arbetskraft, är för tillfället helt extrem.

  Detta kan EU enbart tackla med frihandel, slopande av tullar och en demontering av vår jordbrukspolitik.

  Som tur är har Kina väldigt lite till övers för EU/USA:s extremt fascistoida hållning till upphovsrätt/designskydd/etc, och således har jag svårt att tro att detta på något sätt kommer att sprida sig i Afrika.

  Snarare kommer kontinenten Afrika – iallafall i de länder där demokrati råder – börja likna Filippinerna mer och mer. De som inte varit på Filippinerna: jag kan upplysa om att det är den 51:a delstaten, men med en amerikansk drömfrihet som är totalt extrem. Detta är vad vi har att se fram emot även i de flesta afrikanska nationer (jag säger alltså detta som någonting positivt).

  Nu är ju det Nigerianska exemplet förvisso väldigt intressant, då det i stort sett alltid varit – och fortfarande är – oerhört korrupt. Obasanjo (förre presidenten) var inte direkt perfekt, även om han självfallet var bättre än Shagari/Buhari/Babangida (som egentligen var de som totalt förstörde landet). Nuvarande presidenten är iallafall demokratiskt vald. Men de har fortfarande problem.

  Problemet ligger i Advance Fee Fraud (vi kallar det ”Nigeriabrev”) som är så inkorporerat i storföretagen och regeringen i Nigeria att det i stort sett är del av landet. Bedrägerierna är en av anledningen till varför mobiltelefonin blivit så välutbyggd i Nigeria – det är enda sättet att råda bot på detta extrema problem! Har ni sett hur det fasta telenätet var uppbyggt? Det var bara en härva kablar som ingen klarade av att hålla reda på.

  Med sina bluffabriker för falska frimärken, tryckerier för bedrägeribrev och enorma utbyggnad av internetcaféer för att hålla sina utskicksceller med jobb, så var bedrägerimarknaden faktiskt den tredje största inkomstdelen i ekonomin i Nigeria.

  Afrika har enorma problem, och det enda sättet att lösa dem på är frihandel. Kina hjälper oss nog med den biten – ironiskt nog. Det vi Piratpartister ska hålla noga koll på dock, är att se till att knepiga avtal som IFPI/MPAA lobbyar igenom inte hamnar på den kontinenten också. Men där kan vi säkert motarbeta med gräsrotsrörelser i de afrikanska länderna.

 7. teirdez
  juni 13, 2009 kl. 22:07

  @Anders Andersson: Det stora problemet med EU:s handelspolitik är att den begär stora uppoffringar av bland annat Nigeria, utan att ge så mycket tillbaka. Man vill att afrikanska länder ska sänka eller helt ta bort sina importtullar – trots att tullarna ibland utgör så mycket som 40% av statens inkomster (se forskning från bland andra OxFam). Samtidigt är de afrikanska länderna mycket eroende av att kunna exportera jordbruksprodukter, något EU förhindrar genom att dela ut enorma jordbrukssubventioner till europeiska bönder.

  Problemet jag beskrev är inte särskilt kopplat till WTO. EPA-förhandlingarna förs vid sidan av WTO, delvis för att ta sig runt bestämmelserna om likabehandlingsprinciperna som är stadgade i alla tre grundavtalen. Nu tycker jag att EU agerar problematiskt inom ramen för WTO också, men det får kanske bli en senare diskussion.

  Utan att ha för mycket på fötterna tror jag inte heller att subventionerna bara sträcker sig till inhemska bolag. Den kritik jag försökte rikta mot EU där handlade snarare om att man mäter framgång i FDI (Foreign direct investment) snarare än DDI (domestic direct investment).

  @halv-moderat: Jag skulle vilja se en mer positiv handelspolitik.
  1. EU ska inte ställa högre krav på sina handelspartners än de kan ställa på oss.
  2. EU ska inte påtvinga sina handelspartners strikta immaterialrättsliga regler.
  3. EU ska inte missbruka sina jordbrukssubventioner och jordbrukstullar för att uppnå de två ovanstående målen.
  4. EU ska i sin handelspolitik verkligen ta i beaktan det mål man har om att handelssamarbetena även ska gynna utveckling.
  5. EU ska in sina förhandlingar ta hänsyn till att mindre utvecklade ekonomier ofta inte har adekvata administrativa funktioner för att snabbt behandla stora förhandlingar. EU ska heller inte utnyttja sitt relativa administrativa överläge för att tvinga fram avtal dessa ekonomier egentligen inte vill ha. Annars drabbas man av de låsningar som uppstått i EPA-förhandlingarna.
  6. EU ska inte via sin handelspolitik kväsa och straffa bort all utvecklings moder: piratkopiering.

  @RikMatts: Rätta mig om jag har fel, men mutor är relativt vanliga i mindre utvecklade ekonomier. Mutor är förmodligen också något som kommer försvinna när den ekonomiska och demokratiska utvecklingen går framåt. Och vilket bättre sätt att främja den demokratiska utvecklingen än genom kommunikationsteknologi?

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: