Hem > Allmänt, Fri- och rättigheter, Piratfrågor > Reglering och oreglering

Reglering och oreglering

MP och V backar om datalagring | Inrikes | SvD

Thomas Bodström tror dock inte att de nya beskeden från V och MP kommer att påverka en svensk implementering av direktivet. Beskedet är att Sverige är tvingat att införa det och att det är bättre med en reglerad datalagring än en oreglerad.

– Datalagring har vi redan. Det här är en fråga om vi vill reglera den eller inte, och det tror jag att de andra partierna vill, säger han till SvD.se.

Någon som känner igen argumentationslinjen? Oreglerad signalspaning kanske klingar bekant?

Men telekommunikation är inte oreglerat, det är väldigt reglerat. Låt oss se vad som står i lagen.

Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation

Säkerhet 3 § Den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst skall vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att behandlade uppgifter skyddas. Den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät skall vidta de åtgärder som är nödvändiga för att upprätthålla detta skydd i nätet. Åtgärderna skall vara ägnade att säkerställa en säkerhetsnivå som, med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaderna för att genomföra åtgärderna, är anpassad till risken för integritetsintrång.

Så information ska skyddas från utomstående. Låt oss se vad den som tillhandahåller en kommunikationstjänst får lagra:

Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation

Behandling av trafikuppgifter 5 § Trafikuppgifter som avser användare som är fysiska personer eller avser abonnenter och som lagras eller behandlas på annat sätt av den som bedriver verksamhet som är anmälningspliktig enligt 2 kap. 1 §, skall utplånas eller avidentifieras när de inte längre behövs för att överföra ett elektroniskt meddelande, om de inte får sparas för sådan behandling som anges i 6 eller 13 §.

Trafikuppgifterna skall alltså utplånas eller avidentifieras när de inte längre tekniskt behövs. Tydligt nog. Men det finns undantag, så låt oss tittaa på dem:

Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation

6 § Trafikuppgifter som krävs för abonnentfakturering och betalning av avgifter för samtrafik får behandlas till dess att fordran är betald eller preskription inträtt och det inte längre lagligen går att göra invändningar mot faktureringen eller avgiften.
   Om den som uppgifterna rör har samtyckt till det, får den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst behandla de uppgifter som avses i för att marknadsföra elektroniska kommunikationstjänster eller för att tillhandahålla andra tjänster där uppgifterna behövs, i den utsträckning och under den tid som är nödvändig för tjänsten eller marknadsföringen. Ett samtycke kan när som helst återkallas.
   Den som tillhandahåller en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst skall informera den uppgiften rör om vilken typ av trafikuppgifter som behandlas och hur länge uppgifterna behandlas för sådana ändamål som anges i första och andra stycket. Informationen skall lämnas innan samtycke inhämtas.

Utan samtycke kan alltså information som rör räkningar sparas till räkningen betalts. Inga större konstigheter där. Men paragraf 13 då?

Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation

Undantag som gäller nummerpresentation och lokaliseringsuppgifter

13 § Den som tillhandahåller ett allmänt kommunikationsnät eller en allmänt tillgänglig elektronisk kommunikationstjänst får
1. på begäran av en abonnent temporärt åsidosätta skydd mot nummerpresentation för att kunna identifiera störande samtal samt lagra sådana uppgifter som identifierar den anropande abonnenten och hålla dem tillgängliga för abonnenten på begäran, samt
2. för Polisen eller en regional alarmeringscentral som avses i lagen (1981:1104) om verksamheten hos vissa regionala alarmeringscentraler åsidosätta skydd mot nummerpresentation och tillhandahålla sådan organisation lokaliseringsuppgifter vid nödsamtal, utan samtycke eller trots vägran från abonnenten eller användaren.

Den som får samtal kan spåra avsändaren och alarmcentraler kan spåra den som ringer och även få ut lokaliseringsuppgifter. Ingen generell datalagring tillåten där. Så lagen tillåter inte operatörer att lagra information idag – med datalagringsdirektivet skulle de bli skylidga att göra det.

Om det finns oreglerad – dvs olaglig – datalagring idag så är det antingen någon som begår dataintrång elelr operatörerna som inte följer lagen. Då borde Bodström väl föreslå åtgärder för att få fast dessa brottslingarna? Nu tror jag att Bodström pratar strunt, men det vore kul om någon journalist nästa gång argumentet upprepas ställer lite följdfrågor som vem det är som datalagrar oreglerat och varför de inte dragits inför rätta.

För den som trodde att socialdemokratisk och borgerlig övervakning skiljde sig i något avseende kan det vara intressant att notera att även struntpratet är detsamma.

 1. Pirat så klart
  mars 4, 2010 kl. 15:16

  Dom är varsin vinge på samma fågel skulle man kunna säga. Same shit, diffrent day.

 2. steelneck
  mars 4, 2010 kl. 21:30

  Sedan har vi en annan grund som kallas ”positivt lagstöd”, det är en grundläggande rättsprincip som kommer ur de grundläggande fri- och rättigheterna. Det innebär att för medborgaren är allt som inte uttryckligen är förbjudet, fullt tillåtet. För staten gäller det motsatta, allt som inte uttryckligen är tillåtet i lagen, är förbjudet.

  Det var detta som FRA förre överdirektör hade problem med, när Rick Falkvinge i smyg bandade ett samtal med honom. Han visste hur reglerat området var och att hans organisation bröt mot lagen. Det var därför han ville ha en reglering som tillät det de ville syssla med.

 3. Mårten Fjällström
  mars 5, 2010 kl. 15:16

  steelneck,
  det stämmer. Men Bodström säger aldrig att det är en myndighet som utför dagens datalagring. Det är väldigt oklart vad han syftar på, vilket jag antar är syftet.

 4. Wilhelm II
  mars 6, 2010 kl. 02:43

  Vi borde reglera mera. Det finns till exempel inga tydliga, nedskrivna regler för exakt hur mycket man får tortera före detta ministrar för att få dem att erkänna begångna misstag. Jag tycker att Bodis skall sätta sig och prova fram en sådan samling riktlinjer. Exakt hur många volt och ampére får jag ansluta till vilken kroppsdel. Hur många minuter får jag hålla ett statsråd under vattenytan, och hur hett får vattnet vara?
  Vi vet att det här förekommer och förekommit i länder vi (Bodis) har som förebilder. Vi vet att sverige inte har några regler. Det är dags att ågärda detta, för allas vår säkerhets skull.

 5. mars 22, 2010 kl. 11:50

  Mårten,

  du ställer några mycket relevanta frågor som jag anser att Bodström själva bör besvara. Jag tog upp frågorna med berörd journalist på SvD som gjorde ett mycket dedikerat och professionellt jobb och förde dessa frågor vidare till Bodström som läsarfrågor.

  Svaren från Bodström läser du via nedanstående länk, efter de två frågorna från ”Jakob”. Var och en får bedöma om Bodströms svar ingjuter förtroende för hans förmåga att hantera de här frågorna med samhällets gemensamma bästa för ögonen.

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/bodstrom-svarar-pa-lasarfragor-om-datalagring_4444381.svd

 6. Jakob Hussfelt
  mars 23, 2010 kl. 19:44

  Mårten,

  se Bodströms svar på detta under läsarfrågor på

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/bodstrom-svarar-pa-lasarfragor-om-datalagring_4444381.svd

  efter signatur ”Jakob”.

 1. mars 4, 2010 kl. 13:59
 2. mars 5, 2010 kl. 00:17
 3. mars 24, 2010 kl. 19:15

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: