Hem > Piratfrågor, Piratpartiet > 8 teser för framtiden

8 teser för framtiden

Åtta teser för framtiden

Partiet behöver ett antal realistiska och konkreta mål inför valet 2014. Idag är partiet bra på opinionsbildande och innovativa arbetsformer. Men valförlusten visar att vi behöver utvecklas till ett fungerande parti i alla hänseenden. Inte bara organisatoriskt, utan även när det gäller politik och strategisk placering gentemot väljaropinionen. Därav följande förslag:

1. 100/allt: Om fyra år behöver vi ställa upp i hundra kommuner och samtliga landsting. Det är där vi som parti lägger grunden för vårt arbete. Detta mål bör vara lika prioriterat som riksdagsvalet.

2. Bredd och fokus: Inför Principprogram 4.0 bör en programkommission tillsättas för att ta fram ett första utkast för diskussion. Denna bör ha som mål att avgränsa oss mot det som inte är vårt fokus och utveckla resten. Idag är det inte längre klart var gränserna för partiet går. Våra valmanifest, vårt nuvarande principprogram och våra diskussioner under de föregående fyra åren bör ligga som grund för arbetet.

3. Äga internet: Vi behöver arbeta fram strategier för att snabbt skapa debatt i våra frågor, och skapa system för att maximera antalet medlemmar som använder twitter, facebook och bloggar för att bedriva politik (likt live-sidan). Vi har hög närvaro på nätet, men vi är dåliga på att systematisera den. När vi lyckas väcka debatt i våra frågor verkar det snarare bero på tur eller på enskildas insatser än på en genomtänkt strategi.

4. Två skuggbudgetar: Vi bör avgränsa oss mot fördelningspolitik snarare än ekonomisk politik i allmänhet. Allt fler av våra förslag leder till ekonomiska konsekvenser, vilka behöver utredas och presenteras för väljarna. Därför behöver vi lägga två skuggbudgetar, en för respektive block, till 2014. På så sätt ökar vi även vårt förtroende och vår trovärdighet inför väljarna.

5. Lokal organisering: Det behövs en fungerande lokal organisering inom partiet. Denna behöver bygga på medlemsinflytande och strukturerade arbetsformer. Oavsett om det blir en lösning med ”lokala råd” inom organisationen, eller en med föreningar, bör den vara på plats snarast möjligt.

6. Stabilt regelverk: Piratpartiet behöver slutföra den stadgeändring som påbörjats, samt finslipa stadgan över de närmsta åren. En av anledningarna att Sverigedemokraterna kom in i riksdagen är att de har uppnått stabilitet i sin organisation. Alla vet hur den fungerar, och konflikter minskas genom att systemet blir förutsägbart.

7. Tankesmedja: Vi behöver en tankesmedja dit vi kan knyta framstående nätaktivister, forskare och lobbyister. På så sätt kan vi utvecklas även på djupet, och få ett bidrag till vår samhällsanalys. En sådan organisation kan även fungera som ett förlag och plattform för projekt som ”2022.nu” och boken ”Kunskap, kommunikation, kontroll”.

8. Väljaranalys: Varför förlorade vi väljare det sista halvåret innan valet? Vilka är våra väljargrupper, och hur utformar vi vårt budskap för att passa dem? Dessa frågor behöver besvaras av oss på ett strukturerat och metodiskt sätt. Vi behöver, precis som övriga partier, ha en kontinuerlig och fungerande analys av väljare- och opinionsrörelser. Antingen utförd av en arbetsgrupp eller av någon form av nätverkslösning.

____________
Underskrivet:
Simon Rosenqvist
Kristofer Pettersson
Andreas Bjärnemalm
Mikael Holm
Olof Noaksson
Isak Gerson
Jonatan Gonte Kindh
Johanna Drott
Tobias Jernér
Mattias Bjärnemalm
Sandra Grosse
Niklas Dahl
Christoffer Willenfort
David Bergström
JP Anderson
Jack Senften
Nicholas Miles
Tomas Kronvall
Fredrik Strandin
Jesper Sahlen Raquette
Jacob Dexe
Tess Lindholm
Fredrik Holmbom
Michael Anderson
Klara Ellström
Christoffer Eldengrip
Timmy Larsson

 1. Filip Montgomery
  september 25, 2010 kl. 00:15

  Hurra!

  Skriver gärna under på det jag med, om det räknas

 2. september 25, 2010 kl. 05:25

  8. Väljaranalys

  Varför förlorade vi väljare det sista halvåret innan valet?

  Enligt dom jag frågat som inte tänkte rösta pirat så har det varit osäkerheten kring vart partiet står i andra frågor än integritet som ekonomi och välfärd, den politiken måste finnas där folk måste veta vart PP står i dessa frågor.

  Taktik-röstning samt oseriositet var i luften också dom trodde helt enkelt att PP inte skulle klara 4% gränsen och la hellre sin röst på dom andra partierna som t ex vänster, soc, miljö och alliansen för o blockera ut SD.

  Vilket inte gick så bra som trott.

 3. september 25, 2010 kl. 05:44

  Oj, såg inte denna innan jag postade mitt förslag till styrelsen.
  http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?p=236830#post236830

 4. september 25, 2010 kl. 06:55

  Punkt 8 och 2 hänger ihop:
  ”Vilka är våra väljargrupper, och hur utformar vi vårt budskap för att passa dem?”
  +
  ”att avgränsa oss mot det som inte är vårt fokus och utveckla resten”

  Ovanstående är dock lite luddigt för mig. Frågan är om inte väljaranalysen (8) skulle kunna komma fram till att vi bör bedriva FLER SAKFRÅGOR (2). Men det kanske ovanstående formuleringar om att – ”avgränsa oss mot det som inte är vårt fokus och utveckla resten” – inte motsäger?

  En viktig fråga är den ideologiska inramningen, vår sakpolitiks förpackning. Här talas om en programkommission som ska ta fram ett förslag till bearbetat pincipprogram, gott så.

  Jag finner det emellertid märkligt att partiet lägger ner så mycket möda på principprogrammet när det vi går till val på är de i jämförelse hafsigt och slafsigt komponerade valplattformarna. Detta är de viktigaste dokumenten som vi sätter i händerna på våra väljare.

  Hur vill vi presentera vår politik? Denna fråga har också mycket med punkt 8 – väljaranalysen att göra.

  Detta ägnar de andra partierna mycket tid och pengar åt. Vi verkar ta det med en klackspark.

 5. september 25, 2010 kl. 06:56

  Hej!
  Vad kul att det börjar komma in förslag på hur vi ska arbeta vidare, speciellt när de ligger nära det jag själv vill.

  1. 100/allt – Ju fler kommuner vi kan ställa upp i desto bättre. De som ställde upp i lokala val i år har gjort ett fantastiskt arbete. Jag tror dock att vi gjorde helt rätt som körde en testomgång med några speciellt aktiva kommuner först.

  2. Bredd och fokus – Jag delar helt uppfattningen att vi måste fundera på hur vi ska fördjupa vår politik och applicera den på fler områden, men den diskussionen måste utgå från medlemmarna, inte från en avgränsad programkommission. Jag tror inte på idén om att en liten grupp ska få tala om vilka områden det är okej att diskutera vidare kring. Jag tror på en mer organisk, inkluderande och mindre konfrontativ variant som jag beskrivit i större detalj här: http://www.annatroberg.com/2010/09/24/en-oppen-och-organisk-utveckling-av-piratpartiets-politik/ Politik skapas inte i stängda rum, utan fritt mellan människor och det är där vi ska lägga örat mot marken och lyssna.

  3. Äga internet – Självklart ska vi äga internet och vi ska fortsätta att diskutera hur vi ska göra det. Jag vill dock poängtera att det verkligen inte är tur att våra bloggare är framgångsrika. Deras framgång beror just på att man organiserat sig, lagt upp kort- och långsiktiga strategier. Man har haft dagliga möten, man har fått förhandsinformation om saker just för att kunna planera, man har utnyttjat twitter och facebook, osv.

  Våra bloggare har organiserat sig precis så mycket som det går, utan att smarta, tänkande individer förvandlas till menlösa partimegafoner som skriver precis vad vi ber dem att skriva. Och menlösa partimegafoner vill jag absolut inte ha och jag kan inte tänka mig att våra bloggare vill vara det heller. Så massor med cred till bloggarna. Deras framgång beror på deras hårda arbete och verkligen inte på tur.

  4. Två skuggbudgetar – Om vi har resurser för det 2014 så ser jag inget hinder för det. Det är en bra idé. Det är bara att köra.

  5. Lokal organisation – Starkare lokala organisationer har många föreslagit i Valutvärdering 2010. Jag tycker att det är bra och partiledningen har redan sagt att man kommer att gå vidare på det spåret. http://rickfalkvinge.se/2010/09/24/lokalt-medlemsinflytande-3/

  6. Stabilt regelverk – Jag har inte hört någon som föreslagit att vi inte ska gå vidare och slutgiltigt klubba igenom de nya stadgarna. Jag tycker att de nya stadgarna är bra och ser inga hot mot att de inte skulle röstas igenom.

  7. Tankesmedja – Partiledningen har redan föreslagit en fristående tankesmedja och kommer att gå vidare med det arbetet så snart som möjligt.

  8. Väljaranalys – Styrelsen kommer att tillsätta en grupp med uppgiften att analysera valet ur alla möjliga synvinklar. Eftersom väljarna är en vital del av valet, så tycker jag att en väljaranalys borde vara en del av den analysen. Jag ser inte heller någon anledning till att vi skulle sluta analysera väljaropinionen.

  Kort sagt, jag ser inget hinder för någon av de åtta punkterna, bortsett från att jag förespråkar en organisk politisk utveckling som inkluderar medlemmarna istället för att stänga dem ute och att punkten om nätet egentligen mest beskriver det som redan gjorts.

 6. André åkerlund
  september 25, 2010 kl. 07:53

  Ska ni publicera riktlinjer för hur partiet ska fungera, så bör partiledaren skriva under om ni ska fungera som ett seriöst parti och inte verka splitrade.

 7. september 25, 2010 kl. 08:12

  Alltid när du Simon Rosenqvist skriver något så får jag intrycket att du älskar att uttrycka dig genom att krångla till det du vill säga med mängder med byråkratiska termer.

  Tips; Vill du vinna över folk till din sak, så uttryck dig inte på detta sätt. Bl.a jag har kommit att bli allerigisk (läs skeptisk) när någon använder mängder med ord.

  Detta i all välmening. :-)

 8. september 25, 2010 kl. 08:39

  Vi måste skilja principprogrammet från våra valmanifest. Principprogrammet får inte bygga på allt praktiskt vi vill göra, och valmanifestet ska inte innehålla så mycket principer. Utgångspunkten måste vara att principprogrammet ska vara gällande även år 2022, oavsett hur mycket vi hunnit genomföra, samt att valmanifesten ska vara korta och lättförståeliga.

  Två skuggbudgetar tycker jag verkar larvigt.

  I övrigt mest organisatoriska frågor, som jag inte lägger mig i.

 9. september 25, 2010 kl. 08:58

  Varför inte lägga konkreta förslag till styrelsens nästa möte? Det är ju meningen att styrelsen ska ta tag i eftervalsarbetet vad jag förstår.

  Angående förhållandet mellan principprogram och valplattform/sjökort:
  http://piratkod.blogspot.com/p/pirattriangel-i-harmoni.html

 10. ANNM
  september 25, 2010 kl. 11:51

  Skönt att se någon som inte får panik och börjar skrika om att piratpartiet måste skaffa sig en åsikt om allting. Men

  1) lägg ner försöken att att komma in i kommuner och landsting. Det tillför ingenting, piratpolitik är inte tillämpbar på de nivåerna.

  2) all ekonomisk politik är fördelningspolitik. Statens pengar uppkommer inte ur tomma intet. Håll fast vid att inte lägga några förslag som kostar, mer än eventuella engångskostnader för lagstiftningsåtgärder.

 11. september 25, 2010 kl. 12:35

  Anna: Angående punkt 3 kan jag hålla med om att den var för hårt skriven. Det arbete som redan gjorts av våra duktiga bloggare ska inte glömmas bort, och fokus bör självfallet ligga på utveckling istället för kritik. :)

  Dennis: Det är en yrkesskada. ;) Jag ska jobba på det.

  Caspian: Jag tror vi behöver fundera över exakt vilken roll de olika programmen spelar. Om all vår konkreta politik hamnar i valmanifesten tror jag att dessa behöver flyttas från styrelsen till medlemmarna. En tanke vore att låta vårt principprogram bestämma våra fokusområden, och sedan använda samma rubriker i ett vanligt partiprogram som antas av medlemmarna. Sedan kan styrelsen utveckla ett valmanifest inför valet.

  Jan-Olof: Styrelsen har ännu inte haft möte. En bra anledning till att faktiskt vänta några dagar är att se vad som diskuteras i de utvärderingar som dykt upp inom partiet. På så sätt har man lite mer på fötterna när vi väl träffas.

  ANNM: Angående din andra punkt: I så fall kan vi inte driva frågor som datorer till alla elever och infrastrukturfrågor. Jag tror att detta valet visar att de områden vi gav oss in på 2006 faktiskt är för smala, och att det krävs en bredare samhällsanalys (utan att vi skaffar oss en politik överallt, vi behöver så klart behålla vårt fokus).

 12. september 25, 2010 kl. 15:38

  Leve det!

 13. september 25, 2010 kl. 16:33

  Anna: En programkommission ska inte ta fram det slutliga förslaget på program. Den ska bara ta fram ett utkast för diskussion. På så sätt sänks tröskeln för medlemmarna att delta i debatten – det är enklare att reagera på något som redan finns skrivet än att börja med en tom padda.

  Processen kring valmanifesten tycker jag visar hur viktigt det är att arbeta med olika utkast. (Snarare än att bara kasta ut frågan direkt till medlemmarna.)

 14. september 25, 2010 kl. 18:32

  Intresset å härligt initiativ!

 15. september 26, 2010 kl. 08:32

  Anna skriver:
  ”Politik skapas inte i stängda rum, utan fritt mellan människor och det är där vi ska lägga örat mot marken och lyssna.”

  Tvärtom skulle jag säga att det är i Piratpartiet:
  Styrelsen ville inför förra årsmötet minimera de enskilda medlemmarnas påverkan på Principprogrammet:
  http://vbulletin.piratpartiet.se/showthread.php?t=24378
  De ville inte själva hålla sig till det, utan skulle göra sakpolitiska uttalande.
  Dessutom är de sjökort/valplattformar vi går till val på inte beslutade av årsmötet, som är den enda platsen för verklig medlemsmakt.

  Jag tycker att det är bra med många förslag inför ett årsmöte, från individer och grupper som alla för förhålla sig till, sedan tycker jag att diskussionen om förslagen inför årsmötet/medlemsmötet skall ske i öppna forum.

 16. september 26, 2010 kl. 09:55

  1) Jovisst, grunden byggs ute i landet.
  2) Sant, men missar ett par viktiga poänger*
  3) Gör vi inte redan det, mer eller mindre?
  4) Sure, men totalt meningslöst om vi missat poängerna*
  5) och 6) Självklart, och en av våra svagaste punkter
  7) Det behövs en tankesmedja, men den borde nog byggas på en halv armslängds avstånd, så att den även kan ge stöd åt andra som redan sitter i riksdagen och bryr sig om samma frågor
  8) Mardrömmen är att vi stressar fram ett sådant och sen anser att den är lag. Vi behöver en analys, men den måste vara pågående.

  *) Poäng: Vi är förbaskade teknokrater och politiknördar (mig själv inräknat). Vi måste inse att de flesta människor i Sverige (typ 90%+) tycker att politik är rena sömnpillret. Kan vi inte koppla våra principfrågor till folks vardagsliv, så är det bara andra politiknördar som röstar på oss.

  Vi måste till exempel visa hur våra principfrågor har bäring på hur myndigheterna behandlar medborgarna. Ett konkret exempel är en fråga som rättssäkerhet i socialförsäkringssystemet. Vi måste avgränsa detta från procentsatser och liknande dumheter och förmedla skillnaden mellan procent och principer. Först då kommer de politiskt ointresserade förstå att vi kan vara vägen att slå vakt om principerna för hur saker skall fungera.

  Förstår vi inte att förvandla vårat budskap till något annat än tre- och fyrbokstavskombinationer och tekniska resonemang, så skall vi inte bli förvånade om vi får under 1% 2014 också.

 17. september 26, 2010 kl. 10:28

  Det här kan jag skriva under på!

  /Mikael Isaksson

 18. Jerker Montelius
  september 26, 2010 kl. 15:07

  Punkterna är vettiga utom nr 4 som jag inte tror en sekund på.
  1. Jag är osäker på att vi faktiskt har kraften att skapa en full budget. Än mindre två.
  2. Jag är osäker på att kompetensen för en full budget finns inom partiet.
  3. Jag tror att detta skulle vara den största taktiska missen sedan ”legitimationslös vård” och något som bara skulle öppna upp för att kunna angripa oss både från höger och från vänster.
  3. Jag är osäker på att det skulle ge särdeles mycket att göra detta.

 19. september 26, 2010 kl. 19:01

  Lite kul är det att läsa detta. Stadgan har jag redan kommenterat till styrelsen om vad jag tycker.

  Lokala föreningar är ett måste för PP. Lokala föreningar med eget ekonomiskt ansvar, egen budget och med fungerande styrelser. Annars faller punkt 1, i alla fall med tanke på det nya förslaget om partistödet.

 20. september 26, 2010 kl. 20:03

  Jerker: Med fyra år på oss måste väl ändå detta vara ett både spännande, ambitiöst och ändå realistiskt mål?

  Angående kompetens vet jag att vi har flera nationalekonomer i partiet. I idealfallet leder det till att personer med speciell kompetens driver det (och då med tid som kanske partiet inte fått annars).

  Fördelarna är flera. Vi får en egen känsla för våra förslag och deras kostnader. Vi skapar förtroende. Vi har något konkret att använda oss av när vi pratar med väljare. Vi kan åter igen (genom att lägga två budgetar) peka på hur vi förbereder oss för att stödja både vänster och höger. Slutligen ger det oss en möjlighet att få uppmärksamhet i media.

  Skulle det inte fungera så finns det ju inget som hindrar oss från att lägga idén på hyllan när nästa val närmar sig. Men nog är det värt ett försök?

 21. Tommten
  september 26, 2010 kl. 21:26

  Jag skulle gärna se att de 8 punkterna behandlades en i taget och var för sig istället för alla frågor i en klump. Det tror jag vore mycket mer givande.

  Tittar du på erfarenheten vi fick av omarbetet med valmanifestet 2.0 så märktes det att det gick bra med många små diskussioner om enskilda rukbriker, med det blev strul när för stora rubriker med mer än en fråga behandlades på en gång i klump.

  Ta varje punkt separat istället tycker jag.

 22. september 27, 2010 kl. 07:59

  Tommten: De behöver definitivt tas var och en för sig, av många personer, flera gånger. :)

  Att samla dem så här ska inte ses som ersättning för djupare diskussion, utan är bara ett sätt att föreslå en bredare riktning (”någonstans hit vill vi gå”).

 23. teirdez
  oktober 1, 2010 kl. 05:00

  Jag skulle vilja be om ursäkt till Marcus Fridholm som kommenterat här på bloggen 26 september men av okänd anledning fastnat i Akismets spamfilter.

 1. september 25, 2010 kl. 15:05
 2. september 25, 2010 kl. 16:47
 3. september 25, 2010 kl. 21:04
 4. september 26, 2010 kl. 20:21
 5. september 28, 2010 kl. 22:03
 6. oktober 4, 2010 kl. 15:27
 7. oktober 20, 2010 kl. 15:38
 8. oktober 25, 2010 kl. 12:49
 9. november 16, 2010 kl. 18:26
 10. januari 22, 2011 kl. 16:38
 11. maj 28, 2013 kl. 22:09

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: