Dryg

Utdrag ur XMPP-chatt via Pidgin-klienten om motion till Ung Pirats förbundskongress om användning av öppen mjukvara och hårdvara på förbundets kansli:

(06:39:54 PM) teirdes: jag kan tänka mig en massa saker som är mer användbara för oss att lägga pengar på än att tvinga våra arvoderade att använda viss mjuk och hårdvara.
(06:40:15 PM) teirdes: jag förväntar mig att förbundskongressen är tillräckligt sansad och välinformerad för att inte välja personer med oansvarig inställning till öppen information.
(06:40:24 PM) teirdes: det vore olyckligt om jag hade fel.

Den som hänger med vet säkert att jag förra året stödde motioner till både Ung Pirats kongress och Piratpartiets kongress om användning av fri och öppen mjukvara och hårdvara inom organisationernas verksamhet. I dagsläget håller Ung Pirat Lund på att kicka igång ett projekt som syftar hjälpa ungdomar gå över till Linux/Ubuntu på sina skoldatorer och sedan gratis tillhandahåller teknisk support. Båda våra arvoderade har ställt sig positiva till användning av fri och öppen mjukvara i sitt dagliga arbete och brukar sådan mjukvara på fritiden. I Piratpartiet går fler och fler över till XMPP-klienterna istället för att använda Piratpartiets traditionella kommunikationsmedel Skype (som ju i vilket fall är ett otyg). Kort sagt går organisationen på många sätt åt rätt håll, och både aktivister och ledning har en mer ansvarstagande inställning till den fria och öppna mjukvaran nu än de tidigare haft. Genom konsekventa påtryckningar från oss som tror på framtiden, öppenhet och informationsflödeskontroll kan vi nog få till och med Piratpartiet att använda informationsvänliga alternativ.

 1. Per "Wertigon" Ekström
  oktober 23, 2010 kl. 20:02

  Det som framför allt är viktigt är att kräva öppna standarder. Att vi som parti använder FLOSS är mindre viktigt. Det är definitivt en fördel, och jag är för att *all* mjukvara som *utvecklas* i partiets namn är LGPL (eller bättre), men vi bör inte stirra oss blinda på fri mjukvara.

  Jag håller helt med om en *målsättning* om att helt köra fri mjukvara, men om det finns en stängd mjukvara där det inte finns något öppet alternativ så bör möjligheten att köra stängd mjukvara fortfarande finnas. :)

 2. oktober 23, 2010 kl. 20:49

  Gustav Nipe från UPs förbundsstyrelse har en bra filosofi i frågan. Han säger ”jag kör öppen källkod även om det inte fungerar”.

  Men ärligt talat, lever vi inte som vi lär har vi inget att göra i politiken. Det är värt stora delar av vår budget att lösa det här problemet.

 3. Jörgen L
  oktober 24, 2010 kl. 01:24

  När jag läste ”jag kan tänka mig en massa saker som är mer användbara för oss att lägga pengar på än att tvinga våra arvoderade att använda viss mjuk och hårdvara.” så tolkade jag det först som ”Skönt med nån som inte är fundamentalist, utan ser datorprogram som verktyg”…

  När jag läser en gång till så misstänker jag att jag tolkade fel… :-)

  Naturligtvis är det en fördel när vi kan göra öppna standarder, men Simon, är du beredd att ENBART spela spel som är open source?

  Om inte, varför ska då PP/UP behöva använda sämre verktyg bara för att det inte finns bra open source på nåt område? Gustavs filosofi som du citerar är bara dum och fundamentalistisk, och jag tvivlar dessutom på att han lever efter den…

  Program är verktyg som man använder för att genomföra det man vill ha gjort. Där det finns likvärdiga eller bättre opensourceverktyg så använder man naturligtvis dem, eftersom det finns ett värde i att kunna inspektera och modifiera, men värdet av det är i de flesta fall inte SÅ stort att det kompenserar dålig funktionalitet.

 4. oktober 24, 2010 kl. 05:13

  @Jörgen: Jag håller i princip med dig, men Simons betoning av ”lever som vi lär” är viktig på den politiska arenan. I den politiska branschen är förtroendet/trovärdigheten ALLT.

  Jag tror att det är bättre att vara lite mer ”fundamentalistisk” när det gäller de egna metoderna än att vara ”ändamålen helgar medlen” (toppstyrd hierarkisk), som vi är nu.

  Om det är någon som ska ”tvingas” att leva upp till partiets ideal så är det väl de arvoderade? Kommer du ihåg Leila:

  ”Freivalds avgick som justitieminister i vredesmod den 21 september 2000 efter totalt nio år på posten. Orsaken var hennes uppmärksammade köp av en allmännyttig hyreslägenhet på Kungsholmen som rönte stor uppmärksamhet i pressen och kritiserades hårt – bland annat eftersom Freivalds varit med och röstat fram regler som motverkade hyresgästers möjligheter att köpa sina lägenheter och samtidigt uttalat sig mot ombildning av hyresrätter och bakom ljuset köpt sin egen lägenhet till ett synnerligen förmånligt pris.” från Wikipedia.

  Att leva som man lär kan vara obekvämt ibland men helt nödvändigt för en politiker (i alla fall partiets frontpersoner)

  Självklart ska kassa verktyg inte användas. Ett sådant verktyg är: ”toppstyrd hierarkisk folkrörelse”.

 5. oktober 24, 2010 kl. 09:44

  Jag håller helt och hållet med Simon. Värt att notera här är att vi nästa år kommer att ha 4 miljoner till förfogande. Det är mer än dubbelt så mycket som detta årets budget.

  Jörgen: Notera att rörelsen inom förbundet endast vill att förbundets datorer använder öppen mjukvara och öppna standarder. Vad förbundsordföranden och förbundssekreteraren använder privat hemma bryr jag mig inte om (även om jag vet att iallafall en av dem i dagsläget kör öppet och jag misstänker att den andra också gör det).

 6. Jonas
  oktober 24, 2010 kl. 10:08

  Per,Jörgen: ”När det inte finns alternativ” är det argument som fungerar i teorin men inte i praktiken. I praktiken bestämmer man först vad man ska göra för något (exempel ”skicka ett word-dokument”, ”använda FlirBlur-filtret”) och sedan hur (Word, respektive Photoshop).

  Men stirra er inte blinda på exemplet. Vi som kör fri mjukvara och har gjort det någorlunda uteslutande i tio år eller mer, vi sitter inte ständigt och önskar att vi hade ”bättre” alternativ.

  Som vanligt är det problemformuleringen som är tricket. Är man van att jobba i en viss värld av mjukvara (MS-världen, Mac-världen, fria världen) ser man snart alla problem som lösbara med den mjukvara man vant sig vid.

 7. teirdez
  oktober 24, 2010 kl. 15:55

  Simon: Jag tror att perspektivet man ska se det från är att inte ens Free Software Foundation använder enbart fri och öppen mjukvara. Du vet, organisationen som startades av Richard Stallman, världens meste fri mjukvaruförespråkare, men som anser sig ha ett uppdrag som är så viktigt att de tar till alla medel för att effektivt framhärda dem. Vi behöver använda alla medel för att åstadkomma förändring. Allt som funkar. Världen behöver oss! REVOLUTION!

 8. oktober 24, 2010 kl. 17:45

  @teirdez Du menar förstås EVOLUTION. Poängen som du gör är att vi inte nödvändigtvis behöver vara radikala för att verka för ökad användning av öppen källkod.

  Det är vidare troligt att spjutspetskoden alltid kommer att vara hemlig i ett eller annat avseende men med lite tur så kan samhället tillåta att hemligheterna avslöjas så fort som möjligt.

  Vidare, genom att pressa på med ”alla medel” leder vi utvecklingen mot centraliserade molntjänster vilket inte är en självklart bra väg att gå för öppen mjukvara.

 9. Lars-Mohammed
  oktober 25, 2010 kl. 00:24

  Jag tycker att det inte nödvändigtvis handlar om att man måste använda fri och öppen mjukvara, däremot borde ÖPPNA STANDARDER vara en självklarhet när vi ska kommunicera med varandra så att man inte blir låst till en lösning från ett enda företag.
  Att köra Skype är fullkomligt vansinne, då de helt själva bestämmer vilka plattformar klienten ska finnas till och hur användarna ska få lov att kommunicera, vi har redan sett exempel på att de dragit in stödet för de flesta mobila plattformar.
  Använder man en öppen standard som XMPP så ger det möjlighet till att använda både klienter med öppen källkod där det är möjligt och ”ofria” klienter där det behövs utan att man kompromissar med funktionaliteten.

 10. Oldtimer
  oktober 25, 2010 kl. 09:19

  Personligen håller jag helt med Jörgen ovan. Det är inte vårt politiska uppdrag att få världen att gå över till öppen mjukvara. En fullständigt meningslös motion i mina ögon. Vi borde ägna oss åt våra grundprinciper och inte göra oss till den politiska grenen av FSF.

 11. E-mannen
  oktober 25, 2010 kl. 10:28

  ”men Simon, är du beredd att ENBART spela spel som är open source?”
  Hahaha. En knytnäve i magen av Jörgen :-)

 12. E-mannen
  oktober 25, 2010 kl. 10:39

  @Oldtimer: Jag tycker att PP SKA vara den politiska grenen av FLOSS. En grund för det ställningstagadet som kanske glöms bort ibland är att öppna standarder är ett sätt att göra det lättare för kultur att överleva längre än med stängda format. Detta antas bli ett stort problem i framtiden och det är en åsikt som jag tycker passar mycket bra in med PPs nuvarande kulturvärnande politik.
  Här är en video där Vint Cerf pratar lite om problemet.

  Han säger att hela lösningen inte är FLOSS, men nog är det en del av lösningen.

 13. teirdez
  oktober 26, 2010 kl. 03:20

  Jag tycker nog att Piratpartiet bör verka för öppen mjukvara, fri mjukvara, ett öppnare informationsgenereringssystem och kontroll över informationsinfrastrukturen (jämför min tidigare bloggpost om informationsflöden och makt). Vad jag vill ifrågasätta är snarare om Ung Pirat bör lägga tvång på sina arvoderade att använda fri mjukvara och hårdvara. Ibland är det helt enkelt opraktiskt att begränsa sig så, och det bästa är nog om årskongressen varje år väljer representanter som i så fall frivilligt och av ideologiska skäl ställer sig bakom den fria mjukvaran och dess gynnsamma effekter för informationskontrollen.

 14. Stoffe
  oktober 27, 2010 kl. 19:57

  Mycket av det PP säger sig stå för har kännts som tomma ord varje gång det återigen visat sig att den ena eller andra diskussionen förts via Skype, som på så många sätt står för raka motsatsen – och dessutom verkar direkt exkluderande på de som av olika skäl inte kan eller vill använda det. Om man inte ens kan använda ett annat program för att låta alla vara med, vad är man då för kämpe i andra frågor? Förmodligen ger en sån person direkt upp i andra frågor, också hänvisande till att man är ”pragmatisk”, vilket bara är ett annat ord för lat.

 15. Kallisti
  november 2, 2010 kl. 22:19

  Till er som skriver att öppna standarder är det som räknas måste också fundera över vad som gör en standard öppen. Precis som det finns en flora av mer eller mindre öppna licenser finns det mer eller mindre öppna standarder. Case in point är naturligtvis den radda öppna standarder som Microsoft forcerar igenom med kontorsprogramformatet främst (men också ex. XPS). Är en standard öppen om det endast är en aktör som lyckas implementera en fungerande klient? Och som skriver avtal med andra (Novell) om att ge dem teknisk kompetens att skriva klienter under vissa villkor.

 16. teirdez
  november 9, 2010 kl. 21:08

  Kallisti: Var ska politikers inflytande börja och sluta är kanske en bättre fråga där. Visst är standardsättande institutioner under starkt inflytande från en mycket pengastark industri med stora vinster i att lobba fram icke-öppna standarder av ”öppen” (vilket väl också var en del av tvisten om den digitala agendan i EU i våras), så ingen kamp vinns walkover genom att offentliga institutioner antar policies om öppenhet. Snarare lär det väl vara en kamp vi får ta på varje politisk nivå: global, regional, lokal, ända tills dess att en adekvat mängd öppen i alla standarder är norm.

 1. No trackbacks yet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

%d bloggare gillar detta: