Arkiv

Archive for januari, 2009

Att nosa på världen

Jag är ganska nöjd inatt. Dels har Ung Pirat en bra delegation i Finland på den internationella piratkongressen. Förhoppningsvis får vi snart en finsk systerorganisation som vi kan samarbeta med över gränserna. Det behövs i ett integrerat Europa. Tillsammans är vi starka.

Dels har jag fått positiv respons på mitt förslag om ytterligare internationellt samarbete, vilket visar att unga pirater är villiga och redo att ta steget ut i världen.

Jag har tidigare velat att vi ska röra oss mot bland andra Forum Syd, för att få in ett internationellt perspektiv. Patentfrågorna är väldigt stora och viktiga för många länder, speciellt länder med lägre materiell standard än Europa. Men alla typer av immateriella rättigheter påverkar fattigare länder, och oftast på ett dåligt sätt.

I flera länder arbetar man för att ta sig förbi hindrena. Innovationslandet Brasilien har flera intressanta affärsmodeller som i princip bygger på att helt kringgå nuvarande upphovsrättslagstiftning – ändå funkar det! Brasilien toppar också ligan i utfärdandet av tvångslicenser. Indien och Brasilien har sedan 1995, då TRIPS-avtalet först trädde i kraft, båda gjort sig kända för att streta emot, och det märks extra tydligt när Indien påhittigt vänder avtalets maximalistiska formuleringar mot EU i en patentkonflikt.

I det europeiska perspektivet är det ganska självklart att vi måste bli en organisation med europeisk basis. Det är i EU agendan kring immaterialrätter sätts, och ofta är förslagen allvarliga, skadliga och långtgående. Med en hälsosam immaterialrättspolitik i EU skulle mycket vara vunnet – både för oss och för Syd.

Det gör att jag ser fram emot att höra vår Finlandsdelegations rapporter när de kommer hem! Jag önskar också Piratpartiets delegation all lycka på kongressen som börjar imorrn!

Maktfördelning, krig och ekonomi

Om ni dödar mig 2000 gånger kommer jag att komma tillbaka. Ni kan aldrig besegra mig, för jag är de goda männens moder. –Caótica Ana, Julio Medém, 2007

Citatet ovan kommer från en stark och tämligen bra film av den spanske regissören Julio Medém. De goda männen i stycket refererar till de män som inte startar krig, och som inte utsätter kvinnor för våld. Hoppet om att den kvinna, eller de kvinnor, ska finnas som lyckas med konststycket att föda män som senare i livet inte ska dra ut i strid (ofta på kvinnornas bekostnad) gör sig väl extra påmint i dessa tider.

Israel har slutat bomba Gaza. Krigsoffrena återvänder till de spillror som var deras hem fram tills för någon månad sedan. Barack Obama har tillträtt som amerikansk president. Han förväntas stänga Guantánamo och dra trupperna tillbaka från Irak.

Och i samma veva som Ung Pirats förbundssekreterare Mattias Bjärnemalm säger att nationalstaterna har fått för stor vikt i världspolitiken, erinrar sig Dagens Arena om ett citat av Kofi Annan: ”Dagens gränser går inte mellan olika nationer. De går mellan de maktlösa och de maktfulla. mellan fria och fängslade, mellan privilegierade och förtryckta.

Ett så oerhört passande citat när det gäller det palestinska folket utan land, Irak som knappast kan benämnas stat i någon relevant mening, Afrika där stora obebodda landområden i privat ägo innebär att befolkningen ändå blir trångbodd i slumområden, eller för den delen en växande skara västerländska konsumenter som finner sig extremt missgynnade av multinationella företags ambitioner att kontrollera deras liv.

I vidare bemärkelse kan man också tala om World Trade Organisation (WTO), Internationella Valutafonden, Världsbanken och Europeiska unionen som arenor där nationalstatens makt har fått stå tillbaka för skumma processer involverandes horder av tjänstemän och informella avtal slutna mellan makthavare. Visserligen makthavare i nationalstater, men ett inte alltför ovanligt inslag är lobbyism av och med internationella konglomerats högdjur. I praktiken, om än inte i teorin, medverkar de i de beslut som fattas.

Jag ser, ur flera aspekter, snarare problem med att nationalstaterna har åsidosatts i den pågående internationaliseringen av framför allt handel. I FN, där varje land är en röst, fattas i stort sett inga viktiga beslut. Ett tecken på det är att resolutionerna antagna i plena ofta åsidosätts, och att WIPO blir en alltmer oviktig del av immaterialrättens reglering. Snarare finns det flera tendenser på att de maktfulla (inom människorätts- och biståndsorganisationer ofta refererade till som ”Nord” eftersom de maktfulla oftast befinner sig eller kommer ifrån länder i norra hemisfären, men också storföretag kan inkluderas här) flyttar maktcentra till ställen där de maktlösa (”Syd” samt NGO:er) inte kan komma åt dem. Det har bland annat varit ett problem när NGO:er försökt få tillgång till dokument om ACTA-förhandlingarna.

För oss som befinner oss på europeiskt territorium uppstår ytterligare ett problem, när våra makthavare delegerar sin makt till en överstatlig organisation som sedan representerar oss i maktundanhållandet på global nivå.

Så vad gör man åt alla dessa olyckliga omständigheter med krig, dålig maktfördelning och ekonomi som vapen mot de redan utslagna?

Ett sympatiskt sätt om man ändå går i avelstankar är att skapa en armé av goda män. Ett annat kan vara att helt enkelt kringgå männen och istället rösta in några av de fantastiska kvinnor som kandiderar till Europaparlamentsvalet iår.

Kategorier:Allmänt

Statsbidrag till Ung Pirat

Idag beviljades Ung Pirat statsbidrag. Både förbundsordföranden Stefan Flod och förbundssekreteraren Mattias Bjärnemalm har småmyst på sina bloggar. Det här är resultatet av två års arbete för att bygga upp en demokratisk organisation för ungdomar, med ungdomar och av ungdomar. Utöver det enorma arbete som Stefan och Mab har investerat i organisationen, har vi varit många som runt om i landet bildat lokalavdelningar, ordnat demonstrationer, hållit studiecirklar, deltagit vid mässor och anordnat årsmöten.

Vi har haft en stadig medlemstillväxt och blivit ett av de större politiska ungdomsförbunden i Sverige. Många av medlemmarna är politiskt engagerade för första gången i sitt liv via Ung Pirat. Vilken bättre möjlighet för unga att få bli en del att räkna med i samhället en genom en av vår tids största folkrörelser?

Reaktionerna låter förstås inte vänta på sig. Svenska dagbladet har redan publicerat en artikel där IFPI:s svenska VD Lars Gustafsson beklagar sig över att en organisation som förespråkar reformer i upphovsrättslagstiftningen får statliga bidrag. ”Jag tycker det är rätt förvånande. Ung Pirat jobbar i princip med att uppmuntra till det som är olagligt.” säger han till SvD.

Men: Vi anser inte att de uppmuntrar till olagligheter. I så fall hade vi hade inte kunnat delat ut stöd till Ung Pirat, säger Ungdomsstyrelsens generaldirektör Per Nilsson, skriver SvD i samma artikel.

Och vi som varit med under vägen till statsbidrag vet att Ungdomsstyrelsen har gjort allt i sin makt för att ifrågasätta allt ifrån våra syften till vårt provocerande val av namn. De har granskat förbundet på riksnivå och våra lokalavdelningar. Allt enligt regelboken.

Ingenting känns bättre än resultatet av hårt och målmedvetet arbete. Desto bättre känns då att vi nu har möjlighet att arbeta ännu hårdare och ännu mer målmedvetet för vårt syfte: en hälsosam reform av immaterialrätterna och ett bevarande av integritet och privatliv.

Kategorier:Ung Pirat

Demonstrationer mot kriget i Gaza: utvärdering

Jag gick i en anti-krigsdemonstration i helgen. I Göteborg (av alla ställen), lyckades fint kombinera den med en demonstration mot övervakningssamhället som anordnades av Piratpartiet och Ung Pirat i Göteborg, bara någon timme innan.

Krigsdemonstrationen blev runt 4000 personer stor, enligt Anders Svensson. Som markering mot vad som måste betecknas som slakt vid det här laget var det kraftfullt. Men allt annat än kärnfullt: slagorden var ”Leve Palestina” (det kan jag leva med), ”Israel mördare” (det kan jag också leva med) samt ”Allah akbar”.

Jag accepterar att Hamas är en religiös rörelse. Jag accepterar att det palestinska folket valde dem i demokratiska val och tycker det är fult av omvärlden att inte godkänna valet. Jag tycker inte man ska skjuta eller på annat sätt ta av daga väljarkåren, eller förstöra deras sjukhus och skolor för att de röstat på Hamas, lika lite som man ska skjuta dem som röstar på Kristdemokraterna. Dåligt omdöme meriterar inte dödsstraff. Men det innebär inte att jag i ett demonstrationståg vill uttrycka något som kan misstolkas som att jag delar Hamas religiösa värderingar. Det gör jag inte.

Över huvud taget tycker jag det är knepigt med slagord på arabiska, men så kan jag ju inte språket heller.

Eftersom man på flera orter planerar vidare aktioner nästa helg, hoppas jag att i alla fall ”allah akbar” hinner falla ur repertoaren tills dess.

I övrigt skriver Oscar Swartz klokt om bombningarna: I kloka resonemang ingår … att ta hänsyn till de effekter som visst agerande [läs: bombningar av Gaza] leder till, oavsett hur ”rättfärdigt” detta agerande är eller vems odefinierbara ”skuld” något är. Kloka resonemang är resultatorienterade.

Och senare i kommentarerna: Den kloke frågar sig om det är fler eller färre som vill utplåna Israel efter detta.

Risken med bombningarna är, ironiskt och helt mot deras syfte, att Hamas får ett mycket starkare stöd nu än vad de haft tidigare. Hamas är, som vänsteraktivister gärna påpekar, inte bara en militär falang, utan också en politisk och en social. Den sociala falangen av Hamas kommer ha anledning att vara mycket aktiv när spillrorna ska plockas ihop då bombningarna är över.

Dessutom är det förstås inte bara Israel som rättfärdigar fortsatt våld med självförsvar eller hämnd. Palestinierna har bara så många fler att hämnas. -__-

Med liv i skottlinjen längs gasledningen

Det finns ett uppenbart sätt man kan ha ihjäl människor på vid en gasledning: att spränga den. Det orsakar stor skada, och förhindrar leverans av gas till människor som troligtvis behöver den. Sådana attentat har bland annat varit vardagsmat i Irak sedan flera år tillbaka.

Ett annat sätt är att stoppa gasleveranser, så som ryska Gazprom har gjort efter flertalet dispyter med Ukraina, både på bolags- och nationsnivå. EU kan inte längre stå likgiltiga inför konflikten som drabbar gaskonsumenter i Polen, Tyskland, Bulgarien och Rumänien. Europakommissionen ska nu skicka observatörer, på Gazproms begäran, för att förhindra att Gazproms ukrainska motpart Naftogaz stjäl gasleveranser som är ämnade för de europeiska konsumenterna.

Bakgrunden till anklagelserna om stöld är den tidigare stormen, och fortsatta bitterheten, över att Ryssland 2006 kraftigt minskade prissubventionerna på gasleveranser till Ukraina. Smakar det så kostar det, sa Ryssland som tagit klivet in i marknadsekonomin. Det var bättre för Ukraina när Ryssland var solidariskt.

Det vore också bättre för Bulgarien om Ryssland var solidariskt. Deras brist på gas kommer eventuellt hota människoliv när sjukhusen inte längre kan ta hand om sina patienter. I Ukraina dog 2006 över hundra människor som resultat av den plötsliga prishöjningen.

Samtidigt som Ryssland absolut inte kan klandras för att bedriva handel på världsmarknadens villkor – det måste t ex Ukraina inse att Ryssland måste göra om de ska överleva som marknadsaktör – är förlusten av människoliv i ett land som Bulgarien, bara indirekt inblandat, högst beklaglig och oförsvarbar.

Andra liv som gått förlorade och förmodligen kommer fortsätta gå förlorade de senaste dagarna är det stigande antalet döda i Gaza under Israels besinningslösa attacker. De hårdast drabbade är kvinnor och barn. Dels dör de, dels dör deras män och söner som också är deras försörjare. I Israel, USA och EU odlas en beklaglig syn på självförsvar som innebär övermåttligt våld och tusentals oskyldiga döda varje år. Knappast försvarbart, och jag hoppas så innerligt att någon undertecknande tjänsteman med makt att sanktionera sånt här vansinne för eller senare vaknar med dödlig halskrupp och avlider i plågor.

Man kan demonstrera mot attackerna i Gaza på flertalet ställen i Skåne på lördag 10 januari 2009.

Update: Hurra!:Russian Prime Minister Vladimir Putin and his Czech counterpart Mirek Topolanek agreed Thursday on the conditions for deploying gas monitors in Ukraine, the Czech EU presidency said.